søndag 13. februar 2011

De som påkaller herrens navn skal bli frelst

EN VELSIGNA GOD DAG ØNSKER JEG DERE ALLE HER FRA KATTHULT.

APOSTLENES GJERNINGER2Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.
   
  5 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen.  6 En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. 7 Forskrekket og forundret spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler?  8 Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?  9 Vi er partere og medere og elamitter, folk som har bodd i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10 Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11 jøder og proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» 12 De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» 13 Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har drukket seg fulle på søt vin.» 
Peter taler på pinsedagen 
14 Da steg Peter fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen og talte til dem:
        Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord!
15 Disse mennene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16 Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel:
         
   
 17 I de siste dager skal det skje, sier Gud,
           at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
           Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord,
           de unge skal ha syner,
           og de gamle blant dere ha drømmer.
         
   
 18  Selv over mine slaver og slavekvinner
           vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
          og de skal tale profetisk.
         
   
 19  Jeg lar varsler vise seg oppe på himmelen
           og tegn nede på jorden:
           blod, ild og røykskyer.
         
   
 20  Solen skal forvandles til mørke
           og månen til blod
           før Herrens dag kommer, den store og strålende.
         
   
 21  Men hver den som påkaller Herrens navn,
           skal bli frelst.

1 kommentar:

  1. Ja, vi lever i den sista tiden nu!!!Och vi får i Andens kraft gå ut och vinna fler för Jesus!!!KRAM!

    SvarSlett