mandag 30. april 2012

                   BØNNENS MAKT
JA,BØNNENS MAKT ER SÅ UENDELIG STOR,
OG JESUS LYTTER PÅ VÅRE BØNNER 24 TIMER I DØGNET.
TENK HVOR HELDIGE VI ER KJÆRE VENNER, SOM HAR EN
FRELSER SOM ER DER FOR OSS HELE DØGNET.
DET ER FANTASTISK!!!!!!!
TAKK KJÆRE JESUS!!!!!!!!


FOR TIDEN ER BÅDE VI HER PÅ KATTHULT OG MANGE
MED OSS I BØNN FOR MIN LILLESØSTER. HUN HAR KREFT,
OG ER I VELDIG DÅRLIG FORM NÅ.
HUN ER INNE PÅ RADIUMHOSPITALET Å TAR CELLEGIFT
HVER 14 DAG,OG VI HÅPER Å BER OM AT HUN MÅ BLI FRISK.
HUN HILSER TIL ALLE SOM BER FOR HENNE AT HUN ER SÅ
TAKKNEMLIG FOR DERE ALLE.


JEREMIA 33 VERS
 6 Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. 
Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem. 


I MARKUS 11 VERS 24 STÅR DET,
 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – 
tro at dere har fått det, og dere skal få det.
KJÆRE VENNER,LA OSS HVILE PÅ DISSE VERSA,
FOR GUDS ORD STÅR FAST TIL EVIG TID.
JEG ØNSKER DERE ALLE EI VELSIGNA GOD NATT
HER FRA KATTHULT, OG MÅ GUD RIKELIG VELSIGNE
DERE ALLE MED ALT GODT FRA VÅR KJÆRE FRELSER.
AMEN!!!!!!!


søndag 29. april 2012

HEI OG GUDS FRED TIL DERE ALLE.


VED SVÆRT MANGE SYKESENGER MØTER ANGSTEN OPP.
DEN KLER SEG I FORSKJELLIG DRAKT,OG BRUKER 
FORSKJELLIG SPRÅK. DEN GJEMMER SEG OFTE NÅR
NOEN KOMMER, MEN TITTER FRAM IGJEN SÅ SNART DEN
SOM ER SYK BLIR ALENE. DEN KOMMER UBEDT,
OG BLIR STÅENDE SÅ LENGE DET BEHAGER DEN.


NÅVEL,LEGENE FORTELLER OSS AT DET ER EN ANGST
SOM FØLGER ENKELTE SYKDOMMER AKKURAT SOM 
FEBER FØLGER ANDRE. DET KAN JO VÆRE GODT Å
VÆRE KLAR OVER DET,SELV OM DET IKKE ALLTID 
ER SÅ LETT Å FINNE NOEN TRØST I DET NÅR DU
KJENNER ANGSTENS JERNGREP.


MEN DET ER IKKE ALL ANGST SOM HØRER SYKDOMMEN
TIL. DE FLESTE MENNESKER KJENNER DEN ENTEN DE
ER SYKE ELLER FRISKE.


SØREN KIRKEGAARD HAR EN GANG SAGT AT ANGST,
DET ER MORGENDAGEN.
ALTSÅ ER DET DEN UKJENTE FRAMTID SOM GJØR EN
ENGSTELIG. EN ANER LIKSOM AT DET SOM LIGGER FORAN,
GJEMMER NOE STORT OG FARLIG SOM EN NØDIG VIL MØTE.
TANKEN STREKKER SEG PÅ TÅ, FOR Å FÅ VITE HVA DET ER,
MEN NÅR IKKE LENGER ENN TIL Å GJETTE ELLER ANE.
HVORDAN SKAL DU BLI KVITT DETTE??


SNU DEG LITT!! DET ER IKKE BARE ANGSTEN SOM HAR 
MØTT OPP VED SENGEN DIN.
DEN FÅR NEMLIG ALDRI LOV TIL Å STÅ DER ALENE.
PÅ DEN ANDRE SIDEN AV SENGEN STÅR JESUS, Å HØR
HVA HAN SIER:
FRYKT IKKE,FOR JEG ER MED DEG!!
SE DEG IKKE ENGSTELIG OM, FOR JEG ER DIN GUD.


DU SER ANGSTEN STÅR DER I SIN STOLTE HERSKERMAKT,
Å SVINGER SIN PISK OVER DIN TRETTE OG MOTLØSE SJEL.
SE IKKE PÅ HAM, MEN SE PÅ DIN KJÆRE FRELSER.
HAN HAR ALLMAKTSKREFTER, DET HAR IKKE ANGSTEN.
OVERGI DEG HELT TIL HAM KJÆRE VENN,
SÅ ER DU TRYGG.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
          frykter jeg ikke noe ondt.
          For du Jesus er med meg.
          Din kjepp og din stav,
          de trøster meg.

JEG ØNSKER DERE ALLE EN
VELSIGNA GOD DAG HER FRA KATTHULT!!!!!!!
Jesus och jordgloben
  

fredag 27. april 2012


Ønsker dere alle ei velsigna god helg

her fra Katthult!!!!!!!

Identitet

Av Sigbjørn Rønning.

Hvem er vi? Er vi bare et produkt av arv og miljø?
Og er det i tilfelle noe vi kan gjøre med det?

Medfødt:

Alle har vi med oss en personlig legning i vuggegave.
Kolerikeren er viljesterk og målbevisst, men kan bli litt hensynsløs.
Flegmatikeren er full av sinnsro og diplomatiske evner, men kan bli litt treg.
Sangvinikeren er spontan og lar seg lett bevege i sine følelser,
men kan bli litt rotete og slitsom.
Melankolikeren er kunstnerisk og perfeksjonistisk,
 men kan bli litt selvkritisk og deprimert.

De fleste av oss har hovedsakelig en av disse legningene,
men har gjerne litt av de andre også, spesielt når omstenighetene skifter.
Det er visstnok ikke mulig å endre disse legningene.
Psykologene antyder at disse medfødte legningene utgjør ca 50% av vår personlighet.

Ved å kjenne seg selv, kan vi bygge på våre sterke sider og unngå våre svakheter.
 Boka "Kjenn ditt temerament" av Tim LaHaye er nyttig lesing i denne sammenheng.

Påvirket:

Det er lite tvil om at resten av vår personlighet er et produkt av påvirkning.
Spørsmålet er da: Hva har vi blitt påvirke av?

Velge påvirkning

Det kan altså være at alle våre meninger og 50% av vår personlighet
er et resultat av hva vi har blitt påvirket av! Resten er arv.
Vil det si at vi er viljeløse "offer" for arv og miljø?

Noen mener det. Et slikt syn mener jeg fratar mennesket dets menneskelighet
og gjør det til et viljeløst offer. Det nedverdiger mennesket til en viljløs "klump"!

Det er nok sant at vi formes av det som påvirker oss.
Men vi kan velge hva vi lar oss påvirke av!
Vi kan bruke  vår vilje til å vurdere hva som skal få påvirke oss,
og stenge noe ute, og åpne oss for noe.

Gi slipp!

Hvis vi innser at over halvparten av vår personlighet kan være et resultat av
påvirkning fra andre, hvorfor skal vi da forsvare den?
Hvorfor forsvare meninger og vaner som er påført oss av andre?
Burde vi ikke heller sette oss ned og sortere hva som er ønsket og uønsket!
Og så burde vi gi slipp på det negative som om det er noe uønsket som er påført oss!
Ikke forsvare det som en del av oss!

For mange er en slik erkjennelse starten på en forvandling.
En forvandling fra å være kun et produkt av arv og miljø -
med de uønskede følgene det kan ha - til å bli det mennesket man ønsker å være!

Det som blokkerer for en slik erkjennelse er ofte følelsen av at man da gir slipp på seg selv.
Men det som er påført oss av andre - er det oss selv?
Hvorfor forsvare noe vi ikke selv har valgt?

Gripe det nye!

Mitt råd er å la Bibelen være vår viktigste påvirkningskraft til vår nye identitet!
Det som ikke samsvarer med Bibelens råd, bør vi anse som uøsket påvirkning,
og gi slipp på det. Og det Bibelen sier om oss og hvordan vi skal leve i kjærlighet,
bør vi la påvirke oss i holdninger og handlinger!

Født på ny!

Bibelen kaller det å bli "født på ny".

2.Kor.5.17: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning.
Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

Ef.4.24: Kle dere i det nye mennesket, 
som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.

Jesus har tatt på seg vårt gamle liv og naglet det til korset sammen med seg.
Det er dødt, borte!

Effektivt!

Jeg har sett mange gripende eksempler på hvordan mennesker som
kommer fra de verste kår, og som har levd mange år i kaos og fornedrelse,
har reist seg og blitt "nye mennesker"! Både via Evangeliesenterets virksomhet,
og folk vi selv har jobbet med. Og nøkkelen til å komme inn i det nye livet,
har vært en ydmykhet som har våget å slippe taket i det gamle og identifisere seg
med det Bibelen sier om mennesket!

Salme 8.4:  Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
          månen og stjernene som du har satt der,
        
     5   hva er da et menneske – at du husker på det,
          et menneskebarn – at du tar deg av det?
        
     6   Du satte ham lite lavere enn Gud
          og kronet ham med herlighet og ære.

Når mennesker reiser seg fra selvforakt og dårlig selvbilde, og griper tak i at de er høyt elsket,
at de er født til jord for en hensikt, og at de kan riste av seg gamle minner
som om det var snakk om en avdød person - ja, da skjer det et under i deres liv!
Først da blir de virkelig det menneske Gud hadde planlagt de skulle være!

Og jeg er overbevist om at Gud har lagt en lengsel ned i ethvert menneskes sjel
til å bli den personen som Gud har tenkt det til.
Derfor vil den høyeste form for lykke komme når et menneske oppdager
den identitet som Skaperen har planalgt for dette mennesket!

onsdag 25. april 2012

HEI OG GUDS FRED TIL DERE ALLE.


FOR EN TID TILBAKE VAR JEG EN TUR PÅ FRETEX,OG DER
FIKK JEG SE EN FLOTT BIBEL. DEN MÅ JEG KJØPE TENKTE
JEG. JEG KJENTE AT JEG RETT OG SLETT MÅTTE KJØPE DEN,
OG SLIK BLE DET. JEG TOK DEN MED TIL DISKEN,OG DER 
FORTALTE DE AT DE SKULLE HA 25 KRONER FOR DEN.


PÅ VEIEN HJEM BA JEG JESUS OM AT DEN MÅTTE BLI
TIL VELSIGNELSE FOR NOEN.
OPP GJENNOM ÅRENE HAR JEG KJØPT VELDIG MANGE 
BIBELER SOM JEG HAR GITT TIL MENNESKER SOM ER
NYE PÅ VEIEN MED JESUS,OG DET HAR VÆRT EN STOR
VELSIGNELSE Å SE GLEDEN I ØYNENE TIL DE SOM
HAR FÅTT DE.


BIBELEN JEG KJØPTE BLE LIGGENDE I BILEN.GREIT 
Å HA EN BIBEL I BILEN OGSÅ TENKTE JEG.


FORRIGE TIRSDAG VAR MIN KJÆRE OG JEG EN TUR I
STAVANGER.VI HADDE EN FANTASTISK DAG,OG
PÅ VEIEN HJEM DRO VI INNOM ET STORT SENTER
I SANDNES.
I DØRA STO DET EN MANN Å SOLGTE ET BLAD
SOM HETER ASFALT.JEG GIKK BORT TIL HAM,OG HAN
FORTALTE AT HAN HADDE VÆRT NARKOMAN I NESTEN
20 ÅR,OG AT HAN NESTE DAG SKULLE INN PÅ
EVANGELIESENTERET TIL AVRUSNING.
JEG SPØRTE OM JEG KUNNE FÅ MOBILNR HANS,OG 
HVIS DU VIL KAN JEG SENDE DEG OPPMUNTRINGER
NÅ OG DA SA JEG.HAN BLE SÅ GLAD NÅR JEG SA DET.


DAGEN ETTER RINGTE JEG HAM PÅ INNTAKET I OSLO,
OG HAN TRODDE NESTEN IKKE DET VAR SANT AT JEG
RINGTE.DET ER SÅ MANGE SOM SIER DET,MEN DET BLIR
SOM REGEL ALDRI NOE AV DET SA HAN.


PLUTSELIG BLE JEG MINNA PÅ BIBELEN JEG HADDE
KJØPT PÅ FRETEX. HAR DU BIBEL SA JEG TIL HAN.
NEI, SA HAN FORSIKTIG.DA SKAL DU FÅ EN AV OSS
SA JEG TIL HAN.OG VET DERE HVA KJÆRE VENNER???
HAN BLE SÅ GLAD AT HAN BEGYNTE Å GRÅTE.
HALLELUJA,GUD ER GOD,OG NÅ VET JEG HVORFOR
JEG KJENTE SÅ STERKT AT JEG SKULLE KJØPE DEN.


I EFESERNE 2 VERS 10 STÅR DET AT VI GÅR I HANS 
FERDIGLAGTE GJERNINGER,SOM HAN FORUT HAR
LAGT FERDIG,FOR AT VI SKAL VANDRE I DEM.
LA OSS BLI FLINKERE TIL Å LYTTE TIL HVA GUD HAR
Å SI OSS KJÆRE VENNER.DET BLIR ALLTID TIL
VELSIGNELSE.
OG DEN SOM ALL ÆRE SKAL HA, ER VÅR KJÆRE 
KJÆRE FRELSER JESUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 DET ER IKKE ALLE SOM FÅR ØKONOMISK DEKNING FRA
SIN KOMMUNE NÅR DE DRAR INN PÅ EVANGELIESENTERET.
EVANGELIESENTERET HAR ALIKEVEL ALLTID DØREN ÅPEN
FOR DE SOM TRENGER HJELP,SÅ DET ER FINT OM DERE GIR
EN GAVE.
GÅ INN PÅ DERES HJEMMESIDE FOR FLERE OPPLYSNINGER.


ADR ER:
http://www.evangeliesenteret.no

MÅ GUD RIKELIG VELSIGNE EVANGELIESENTERET
I DERES ARBEID FOR DE UTSLÅTTE. AMEN!!!!!!!!!!!!!


MED DETTE ØNSKER JEG DERE ALLE GUDS RIKE
VELSIGNELSE HER FRA KATTHULT.

mandag 23. april 2012

FRAMÅT, DET GÅR IGENOM
1. Framåt, det går igenom
båd ljus och mörker än.
Jag lever ej för jorden,
mitt mål är himmelen.
Den väg jag här skall vandra
har Jesus stakat ut,
och han är med på färden
från början och till slut.

2. Vad kan mig nu fördärva?
Guds ögonsten jag är.
Han mig berett ett rike
och dit han själv mig bär.
Hur Satan sig nu vänder,
vad världen tar sig till,
till godo allt mig tjänar,
ty så min Fader vill.

3. Vad är all jordens möda
emot den sabbatsro
som väntar Jesu vänner
vid målet för vår tro.
Blott några dagar bära
sitt kors i Jesu spår -
och sen en evig ära,
ett evigt jubelår.

4. Så sjunger jag om seger
i hoppet redan här,
fast striden ännu rasar
och hård och farlig är.
Var tagg som här mig sårar
jag skall bli kvitt en gång.
Då skall min Gud jag prisa
med bättre segersång.

Text: N Frykman 1882

søndag 22. april 2012


JEG ØNSKER DERE ALLE EI VELSIGNA 

GOD NATT HER FRA KATTHULT MED:

          FILIPPERNE 4 VERS 6 OG 7

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. 

Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, 

skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Vær ikke bekymret! Jesus er med dere!

Vær ikke bekymret!

torsdag 19. april 2012

FORBØNN FOR EN BROR OG SØSTER

Hei kjære venner.


Vil dere være snill å be for en bror og søster
som har kommet på Evangeliesenteret?
Få med så mange som mulig!
De har det veldig tøft,men ingenting er umulig for Gud.
Hilsen Jan Samuel

Fra tungt rusmisbruk til innsats for å hjelpe andre

Are Iversen Hjelle (36) hadde så dårlig rykte på seg at narkolangarane i parken nekta å selja til han.

Are er så langt fra Nygårdsparken som det går ann å komme. I Evangeliekirken Østerbo er det vekkelseluft og nesten tilløp til dans. Benkeradene summer. Jesus, Jesus, Halleluja. Are har reist fra nåleparken til nåderiket. Han tar av seg bassgitaren og går bort til mikrofonen, bergensaren har et vitnespyrd.-Eg var tungt på kjøret i 17 år. Han har reist meg opp fra ingenting. Eg har ikke hatt en sprekk på kjøret i fire år, seier 36 åringen til salen. – Ingen skal komme her og fortelle meg at Gud ikke fins. Berre sjå på meg! Er det håp for meg er det håp for deg.

Are Iversen Hjelle var Nygårdsparkens versjon av den bortkomne sonen i Bibelen; han som satte alt overstyr og levde som en død. Are var ofte i trøbbel. En hardbarka narkoman. En fengselsfugl uten kontakt med familien sin. En heroinist som brukte 30.000 kroner på stoff kvar måned og som var villig til kva som helst for neste dose.Are hadde så dårlig rykte at til og med at langarane i Nygårdsparken nektet å selje til han. Når han satt bak lås og slå, skal politifolk feira det med kaffe og kaker.

No har Are blitt en levende igjen. En heimkommen son, som aldri blir lei til å snakke om Jesus, eller å prøve å frelse andre. Han mener han må det, han som har fått undret i gave. – Kan eg få stilla deg et personlig spørsmål, spør han. – Ja- a- vel?- Har du møtt Jesus?Ares reise til indre Østfold begynte på gata i Bergen. Han solgte megafon, da et par ungdommer spurte om de kunne be for han. – Eg sa ja, og eg bad til Jesus inni meg: «Hjelp meg med livet mitt». Eg kjente ei kraft inni meg og ble redd. Eg viste ikke hva det var. Så begynte eg å lese i Bibelen og be til Jesus.

Kort tid etter tok Are toget til Oslo. Han drog rett på avrusingen til Evangeliesenteret. På sin første permisjon oppsøkte han mor si. Dei hadde ikke hatt kontakt på flere år. – Det er noko av det sterkeste eg har opplevd. Eg sa: «Vær så snill og tilgi meg alt eg har gjort». Vi vart forsonte.

onsdag 18. april 2012

Se, öppen står Guds fadersfamn! Han ingen skall förkasta!

Av Carl Boberg
1.
Se, öppen står Guds fadersfamn!
Han ingen vill förkasta,
Som uti ende sonens namn
Vill i hans sköte hasta.
O, skynda, skynda, kom just nu!
Hos Jesus finnes nåd ännu.
Just nu, just nu
Kom fram! Hvi dröjer du?

2.
Se, nu är välbehaglig tid,
Nu vill han lifvet gifva!
Du, som där vandrar utan frid,
Nu kan du lycklig blifva.
Just nu vill Jesus, herden god,
Dig rena i sitt dyra blod;
Han vill, han vill
Dig rena i sitt blod.

3.
Guds ord och ande mana dig;
Kom hem, kom hem, de ropa,
Hvi vill du älska syndens stig
Och skuld alltmera hopa?
Hör, faderns stämma fjärran från,
Hur mild den ljuder: O min son,
Kom hem, kom hem,
Kom, skynda hem, min son!

4.
Det skymmer snart i västerled,
Och solen sig fördöljer;
O, skynda, kom från öde hed,
Förrn evig natt dig höljer!
Se, änglarna i väntan stå
Att dig välkommen hälsa få;
O, kom, o, kom,
Se, dig de vänta på!

5.
Nu ringes samman i Guds stad,
Och snart skall morgon bräcka
Till bröllopshögtid, ljus och glad,
Som skall för evigt räcka;
Då de, som här stått fast i tron,
Få sjunga i en högre ton
Halleluja
För Guds och lammets tron.

tirsdag 17. april 2012

Ditt rike, Kristus, skall bestå, av Lina Sandell

1.
Ditt rike, Kristus, skall bestå, Din spira kan ej falla,
hur mörkrets makt än rasa må och syndens vågor svalla.
Ditt välde du till evig tid, uti rättfärdighet och frid,
med nåd och sanning grundat.

2.
Om moln och töcken äro här, omkring din tron, vad mera?
Rättfärdighet dess fäste är; Du ensam skall regera
från evighet till evighet, då andras rikes härlighet
skall som en rök försvinna.

3.
Det segra skall, ditt korsbaner, trots alla mörkrets makter,
och samla folken fler och fler från jordens skilda trakter,
på det ditt namn må bliva stort, liksom ditt lov, från ort till ort,
allt intill världens ände.

4.
Dig vare pris, o Jesus krist, Du konung utan like,
att du, trots all vår synd och brist, oss öppnat har ditt rike!
Ja, giv all världens syn därpå, att alla folk må där ingå,
och evigt där dig tjäna.

mandag 16. april 2012

Knallgod Kyllingsalat

Det er også veldig godt med skinke eller tunfisk i salaten i stedet for kylling.

Ingredienser
3 kyllingfileter 
buljong til kokevannet
2 kokeposer bygg- eller hveteris ev. 2 p. ris 
1 rødløk
1 beger cherrytomater
1 boks røde bønner
1 boks mais
½ beger ruccolasalat
1 fl. (260 g) Idun Tomatdressing med solmodne tomater og basilikum

Slik gjør du

1. Legg kyllingfiletene i kokende vann med litt buljong i å la de trekke 5-7 min. Avkjøles i kraften. Kok ris etter anvisning på pakken, avkjøl den også.

2. Kutt i mens rødløk i tynne båter og del tomatene i to. Skyll bønnene godt, la bønner og mais renne av seg. 

3. Riv eller kutt kyllingfilene i biter og bland den sammen med ris, grønnsaker og salat. Ha det i en egnet boks eller skål og hell dressingen over. Dette blir enda bedre om salaten med dressingen får lov til å godgjøre seg en halvtimes tid. 

søndag 15. april 2012

JEG ØNSKER DERE ALLE EN VELSIGNA GOD DAG
HER FRA KATTHULT MED DETTE INNLEGGET SOM
ER SKREVET AV SIGBJØRN RØNNING.


ET BESØK PÅ HANS HJEMMESIDE ANBEFALES PÅ DET VARMESTE!!!!!!! 
HAR SELV LÆRT UTROLIG MYE AV Å LESE DET HAN SKRIVER,
OG DET HAR I TILLEGG HJULPET MEG I MANGE VANSKELIGE STUNDER.


GUD VELSIGNE DEG OG DINE MED ALT GODT SIGBJØRN,
OG TUSEN HJERTELIG TAKK FOR ALT DU DELER MED OSS HER UTE.
VI HER PÅ KATTHULT BER FOR DEG OG DINE.
http://www.trosvitne.no/

Du kan ha fred med Gud!

Ville du trives i en evig tilværelse der det finnes hat, løgn, urettferdighet og sykdom, slik vi ser rundt oss i verden i dag? "Hvorfor lar du dette skje, Gud?!" roper vi. Gud HAR gjort noe med det! Og nå kan du gi ham lov til å gjøre det med deg også!
Gud har en evig tilværelse for oss etter at vi forlater denne jord. Men der tillater han ingen ufullkomne mennesker å komme inn. Vær ærlig!: Da ser det mørkt ut både for deg og meg! I det øyeblikk vi kommer dit, blir det ufullkomment. Håpløst?
Nei, Gud sendte sin sønn til jorden for å leve under samme kår som oss. Og han er den eneste som har klart å leve dette livet 100% etter Guds vilje. Derfor kunne ikke døden holde på ham! Han stod opp, brøt dødens makt, og åpnet på den måten veien tilbake til Gud.
Og ikke nok med det: Han tok på seg straffen for alle feil vi har gjort. Han byttet plass med oss! Han tok vår skyld, og vi får hans rettferdighet og fullkommenhet. Den som tar imot Jesus, kan legge fra seg sin skyld, og få hans fullkommenhet og rettferdighet.
Når du tar imot Jesus, ser Gud på deg som du er like rettferdig som ham! "Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus." (Rom. 3.24). Så det er opp til deg, om du vil ha fred med Gud gjennom Jesus, eller om du må stå foran han med din egen ufullkommenhet og ta konsekvensene av det! Neppe adgang til himmelen på den måten nei!

Hvordan bli frelst?

Å ta imot dette tilbudet er enkelt. Ja, det er så enkelt at mange har problemer med å akseptere det. "Vi må da gjøre noe selv?" mener de. Ja, faktisk er det kanskje det vanskeligste et menneske kan gjøre: Legge bort stoltheten sin! Å ta imot uten å kunne si: "Jeg klarte det selv!" Jesus klarte det for oss!
Be nå denne bønnen for deg selv:
Kjære Jesus, jeg vil at du skal bli Herre i mitt liv.
Tilgi meg det gale jeg har gjort, og flytt inn i hjertet mitt!
Amen!

Hva så?

 • Det er lurt å finne noen kristne å være sammen med, som du kan snakke med, og få svar på dine spørsmål.
 • Dårlig samvittighet er skadelig for sinn, kropp og helse. Gå og ordne opp med mennesker som føler at du har gjort dem urett - for din egen skyld!
 • Bitterhet er som dødelig kreft for ditt eget sinn. Tilgi og slutt og ønske hevn - selv om den urett som ble begått mot deg var ille. Det er DITT sinn det gjelder!
 • Begynn å les i Bibelen og be til Gud, gjerne hver dag. Bare snakk med ham som om han sitter i rommet sammen med deg.
 • Ikke fortvil over at du fortsatt gjør feil. Bare si det til Jesus, og gjør opp for deg som best du kan. Han gir deg aldri opp!

 • KJÆRE FRELSER.
  Vis meg veien, kjære Frelser,
  Så jeg mer kan ligne deg,
  Til ditt rene, skjønne bilde
  Også sees kan i meg.

  Du som all min svakhet kjenner,
  Du som mine synder bar,
  Du, den beste iblant venner, 
  Kun hos deg jeg trygghet har.

  Vi meg veien, kjære Frelser
  Til en tro så strek og klar,
  At jeg midt i tidens mørke
  Ser din klarhet underbar.

  Og om ikke livets gåte
  Helt kan løses for meg her,
  Led meg, Frelser ved din nåde,
  Til jeg ser deg som du er.

  "MESTRES AMADOS"

tirsdag 10. april 2012

JEG ØNSKER DERE ALLE EI VELSIGNA

GOD NATT HER FRA KATTHULT MED:

1 KORINTERNE 13

Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
       
   
  2 Om jeg har profetisk gave,
          kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
          om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg intet.
       
   
  3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
          ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
          men ikke har kjærlighet,
          da har jeg ingen ting vunnet.
       
   
  4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
          den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
       
   
  5 Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
          er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
       
   
  6 Den gleder seg ikke over urett,
          men har sin glede i sannheten.
       
   
  7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
       
   
  8 Kjærligheten tar aldri slutt.
          Profetgavene skal bli borte,
          tungene skal tie
          og kunnskapen forgå.
       
   
  9 For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.
       
   
 10 Men når det fullkomne kommer,
          skal det som er stykkevis, ta slutt.
       
   
 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
          Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.
       
   
 12 Nå ser vi i et speil, i en gåte,
          da skal vi se ansikt til ansikt.
          Nå forstår jeg stykkevis,
          da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
       
   
 13 Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
          Men størst blant dem er kjærligheten.
Religiosas

søndag 8. april 2012

    HALLELUJA JESUS LEVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jesus lever, graven brast ! Han sto opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever. Graven brast, og Jesus lever !
Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet !
                      En ny tid begynte da Jesus sto opp fra graven


KJÆRE FRELSER.
Vis meg veien, kjære Frelser,
Så jeg mer kan ligne deg,
Til ditt rene, skjønne bilde
Også sees kan i meg.

Du som all min svakhet kjenner,
Du som mine synder bar,
Du, den beste iblant venner, 
Kun hos deg jeg trygghet har.

Vi meg veien, kjære Frelser
Til en tro så strek og klar,
At jeg midt i tidens mørke
Ser din klarhet underbar.

Og om ikke livets gåte
Helt kan løses for meg her,
Led meg, Frelser ved din nåde,
Til jeg ser deg som du er.

"MESTRES AMADOS"

ET UNDER PÅ GOLGATA HENDTE
13. april 1977
Aage Samuelsen
Et under på Golgata hendte,
en synder ble født på ny.
Min sjel seg til Herren omvendte,
hos Ham fikk jeg hvile og ly.
KOR:
"Jeg lever hver dag i hans nåde,
og vandrer med Ham i tro.
Jeg ønsker Han alltid må råde.
Da vet jeg mitt hjerte har ro."
Om all verdens rikdom meg lokker,
og stråler i all sin prakt,
fra frelsen den aldri meg rokker,
der står jeg i fineste drakt.

Snart hjemlandets klokker skal ringe,
til bryllup med Frelseren.
I seier han skaren vil bringe
til herlighet i himmelen.

torsdag 5. april 2012

FIKK SÅ LYST TIL Å VISE NOEN BILDER 
FRA DER JEG VOKSTE OPP.
STEDET HETER HELGEROA,
OG LIGGER I VESTFOLD.
VERDENS VAKKRESTE STED.
ER DERE ENIG?
Les mer: blokkebukta

HER ER BILDER FRA BLOKKEBUKTA CAMPING
http://www.blokkebukta-camping.no/

Les mer: Blokkebukta

FANTASTISK FLOTT ER DET DER.
KANSKJE JEG EN GANG KLARER OG FÅ MED
MEG MIN KJÆRE Å FLYTTE TILBAKE???
DET ER LOV Å DRØMME!!!

Les mer: Blokkebukta fra sør

HER SER VI BLOKKEBUKTA CAMPING.
VIRKELIG VERD ET BESØK I FERIEN.
GÅ INN Å TA EN TITT.
http://www.blokkebukta-camping.no/

Les mer: Blokkebukta fra luft 1

HER KJØRER FERJA GJENNOM,OG DET HETER BOKKESPRANGET.
HISTORIEN FORTELLER AT EN BOKK HOPPET OVER DER.

Langesund - Helgeroa

ET FLOTTERE STED SKAL MAN LETE LENGE ETTER.

Les mer: Kyststien

FULLMÅNE I HELGEROA.
HER KAN DERE LESE LITT OM
HVA SOM SKJER I HELGEROA.
http://www.paaneset.noFRA HAVNEN I HELGEROA
http://www.helgeroa.no

Bilde:Helgeroa-havn.jpg

HER ER ET BILDE FRA KANALEN I BARKEVIK
http://tabeinafatt.origo.no

Foto. Tor Bjørvik

FRA ØDEGÅRDEN

Ditt rike, Kristus, skall bestå
av Lina Sandell

1.
Ditt rike, Kristus, skall bestå, Din spira kan ej falla,
hur mörkrets makt än rasa må och syndens vågor svalla.
Ditt välde du till evig tid, uti rättfärdighet och frid,
med nåd och sanning grundat.

2.
Om moln och töcken äro här, omkring din tron, vad mera?
Rättfärdighet dess fäste är; Du ensam skall regera
från evighet till evighet, då andras rikes härlighet
skall som en rök försvinna.

3.
Det segra skall, ditt korsbaner, trots alla mörkrets makter,
och samla folken fler och fler från jordens skilda trakter,
på det ditt namn må bliva stort, liksom ditt lov, från ort till ort,
allt intill världens ände.

4.
Dig vare pris, o Jesus krist, Du konung utan like,
att du, trots all vår synd och brist, oss öppnat har ditt rike!
Ja, giv all världens syn därpå, att alla folk må där ingå,
och evigt där dig tjäna.