lørdag 30. april 2011

Gå derfor ut sier Jesus

JA,DETTE SA JESUS,
SÅ LA OSS GÅ UT MED EVANGELIET,
TIL ALLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LA OSS BRUKE BLOGGENE VÅRE,
LEGGE OSS TIL SOM FØLGERE
TIL MENNESKER MED ALLE RELIGIONER,
OG FORTELLE HVA JESUS HAR GJORT I VÅRE LIV.
JESUS KOMMER SNART IGJEN,
SÅ LA OSS STÅ PÅ FOR VÅR KJÆRE FRELSER KJÆRE VENNER. 
AMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Misjonsbefalingen
16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem.

17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.
18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.
19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler!
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn
20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»NÅR MENIGHETENE BEGYNNER Å SETTE MENNESKERS LIV
HØYERE ENN STATTESTIKKER,PENGER,MATRIALISME OG MAT,
JA DA SKJER DET VI ØNSKER OG BER OM.

NÅR MENIGHETENE BYGGER NED SINE TRAPPER OG TERSKLER
SLIK AT INGEN BEHØVER FØLE SEG MINDREVERDIG,
JA DA SKJER DET VI ØNSKER OG BER OM.

JA DA BEGYNNER VEKKELSE OG FORLØSNING,KJÆRLIGHET OG HELBREDELSE.
JA,DA SKJER DET SOM FRA BEGYNNELSEN VAR MENT.
AT EVANGELIET ER TIL FOR ALLE.
Animated Landscape, Animated Graphics, Beautiful Landscapes, Nature, Keefers

Jesus hører våre bønner

SALME 116 VERS 1 TIL 9. 
1 Jeg elsker Herren, for han hørte meg
        da jeg tryglet og bad.
    2 Fordi han vendte øret til meg,
        vil jeg kalle på ham så lenge jeg lever.
    3 Dødens lenker snørte seg om meg,
        dødsrikets redsler grep meg,
        jeg fant bare nød og sorg.
    4 Da kalte jeg på Herren:
        «Å, Herre, redd mitt liv!»
    5 Herren er nådig og rettferdig,
        barmhjertig er vår Gud.
    6 Herren bevarer de umyndige;
        han kom meg til hjelp da jeg var svak.
    7 Fall til ro igjen, min sjel,
        for Herren har gjort vel imot deg!
    8 Ja, du har reddet mitt liv fra døden,
        mitt øye fra gråt og min fot fra fall.
    9 Jeg får vandre for Herrens åsyn
        i de levendes land.

torsdag 28. april 2011

Dagens ord

1 PETER 1 VERS 3 TIL 9.
3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4 til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, 5 dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.
         6 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. 7 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. 8 Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, 9 for dere når troens mål: frelse for deres sjeler.

onsdag 27. april 2011

Troens opphavsmann og fullender


HEBREERNE 12 VERS
1. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger,
og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, 

2. med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.
For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen,
og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. 

3. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. 

JA KJÆRE VENNER,LA OSS HA VÅRT BLIKK FESTET PÅ JESUS.
LA OSS TA HAM MED I ALT VI FORETAR OSS,OG HAN VIL 
VELSIGNE OSS RIKELIG. HANS LØFTER STÅR FAST,
OG HAN ER DEN SAMME IGÅR,IDAG,JA TIL EVIG TID. HALLELUJA!!!!!!!

KOM TIL MEG ALLE DERE SOM STREVER OG HAR TUNGT Å BÆRE,
SÅ SKAL JEG GI DERE HVILE SIER JESUS.
DETTE KAN VI STOLE PÅ,SÅ SPRING TIL JESUS MED DINE BYRDER.
                            

Det er gått mange falske profeter ut i verden.

AV EDIN LØVÅS.

For en del år siden kom det en ny bevegelse fra USA. Denne var knyttet til oppsiktsvekkende profetier.

I en bok ble det hevdet at det skulle komme vekkelser så veldige at det ville bli stor mangel på ledere,
særlig fordi kirkenes vanlige lederskap var udugelig. Barn ned til 8–10-årsalderen skulle ta ledelsen
i store massebevegelser. Små barn skulle også drive ut demoner, vekke opp døde og ta autoritet
over hele sykehus og mentale institusjoner og helbrede alle ved å legge hendene på utsiden av bygningene.
Jeg ble spurt av en journalist om hva jeg mente om dette og svarte bare at jeg syntes det var noe av
det mest vanvittige jeg hadde hørt. Jeg ble kraftig utskjelt både skriftlig og muntlig for at jeg sto Guds Ånd imot.
Apostelen Johannes sier noe annet. «Mine kjære! Tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud!
For det er gått mange falske profeter ut i verden.»
Kanskje slike profetbevegelser likevel ikke hører til den farligste sorten. Men hva er da farligere?
Gå til en stor bokhandel, f.eks. i Oslo. Du finner knapt en kristen bok, men store hyller fulle av profetier
om ulike religiøse guruer og bevegelser. Jesus blir ikke alltid avvist, men gjort til en religiøs leder på linje med mange andre.
Det er den farligste formen i våre dager. Og det er dette Johannes framhever i sine formaninger.
Guds folk skal ha en dobbel holdning. Vi skal avvise det usunne og falske og åpne oss for det sunne og sanne.
Og vi skal ikke la oss lure av folk som forlanger at vi skal være åpne for alt. Hvordan kan vi så prøve åndene?
Vi kan jo begynne med å bruke det vettet Gud har gitt oss. «Bruk din forstand og vær sindig,» står det i Bibelen.

Jesus og Peter

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!»

16 Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær,» svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!»


17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine!

18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.»


19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»

   
 20 Peter snudde seg og så at disippelen som Jesus hadde kjær, fulgte etter. Det var han som hadde lent seg inntil Jesus ved måltidet og spurt: «Herre, hvem er det som skal forråde deg?»21 Da Peter fikk se ham, sa han til Jesus: «Herre, hva skal skje med ham?»


22 Jesus svarte: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!»


23 Det ryktet kom da ut blant søsknene at denne disippelen ikke skulle dø. Men Jesus sa ikke at han ikke skulle dø. Han sa: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg?» DEN FARLIGE BLINDHET ER IKKE NÅR ØYNENE IKKE FUNGERER,
MEN DEN SOM FULLKOMMENT KAN SE OG IKKE REGISTRERER.
DEN FARLIGE DØVHET ER IKKE HVOR LYDENE IKKE HØRES,
MEN DEN SOM KAN FATTE HVER TONE UTEN AT HJERTET BERØRES.
DE FARLIGE KREFTER ER IKKE DE SOM LØFTER DE TYNGSTE STENER,
MEN DEN SOM GRIPER TIL MAKT OG ALDRI VIL VÆRE TJENER.
DEN FARLIGE SØVN ER IKKE NÅR LIVSDAGEN GÅR MOT KVELD,
MEN DEN SOM ALDRI LÆRTE AT GUD GA OSS FAKTISK ANSVARET SELV.

NÅR MENIGHETENE LUKKER OPP SINE DØRER FOR DE UTSTØTTE
OG SVAKE I SAMFUNNET,SÅ ALLE FÅR TA DEL I GUDS NÅDE,
JA DA SKJER DET VI ØNSKER OG BER OM.

NÅR MENIGHETENE BEGYNNER Å SETTE MENNESKERS LIV
HØYERE ENN STATTESTIKKER,PENGER,MATRIALISME OG MAT,
JA DA SKJER DET VI ØNSKER OG BER OM.

NÅR MENIGHETENE BYGGER NED SINE TRAPPER OG TERSKLER
SLIK AT INGEN BEHØVER FØLE SEG MINDREVERDIG,
JA DA SKJER DET VI ØNSKER OG BER OM.

JA DA BEGYNNER VEKKELSE OG FORLØSNING,KJÆRLIGHET OG HELBREDELSE.
JA,DA SKJER DET SOM FRA BEGYNNELSEN VAR MENT.
AT EVANGELIET ER TIL FOR ALLE.

Vranglære og pengebegjær

 3 Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast
ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, 
4 er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig,
og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker 
5 og stadig krangel mellom mennesker som
har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten;
de mener gudsfrykten er en vei til vinning.6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.
          
7 For tomhendte kom vi inn i verden
          og tomhendte må vi forlate den.
         
 
8 Har vi mat og klær,skal vi nøye oss med det. 9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer

og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær
som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.
10 For kjærligheten til penger er roten til alt ondt.
Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen,
og har påført seg selv mange lidelser.
Troskap mot oppdraget
11 Men du, Guds menneske,hold deg borte fra dette
     og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet.
          
 12 Strid troens gode strid
          og grip det evige liv som du er kalt til,
          det som du bekjente deg til
          da du bar fram den gode bekjennelsen
          for mange vitner.