tirsdag 26. juni 2012

VÅR EGEN KJÆRE JESUS


Enhver har `sin egen Jesus`

AV EDIN LØVÅS

Eivind Berggrav het en av de store personlighetene i norsk kristenliv. Han var biskop i Oslo for ca 50 år siden. Han var lys og glad og elsket å tale til barn. Men da han var ung prest, la han nok mer vekt på å være grundig og omstendelig enn folkelig og enkel. Han var da prest i Finnmark et sted. Etter at han hadde undervist en flokk konfirmanter, og den store dagen for konfirmasjonen nærmet seg, spurte han ungdommene: «Nå, hva synes dere om kristendommen?» Ingen svarte. Til slutt var det en gutt som rakte opp hånden. «Ja, hva synes du om kristendommen?» gjentok presten. Etter en stunds nøling kom det: «innvikla.» Biskopen fortalte dette med et smil.
Det er mange mennesker som ville si akkurat det samme. Det oppleves så innviklet og vanskelig. Det er så mange problemer knyttet til den kristne troen. Men Jesus har heldigvis gitt oss noen ord som fører oss like inn til kjernen og gjør det enklere for oss. Dette er det evige liv,» sa han, «at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.» Altså: det å kjenne Jesus og gjennom ham bli kjent med Gud, er det avgjørende.
Hva betyr det så «å kjenne»? Det ordet som brukes i vårt tekstavsnitt har en valør som forteller om fortrolig og nært fellesskap. Som det kan bli mellom to riktig gode venner når de kjenner seg trygge på hverandre og har tillit til hverandre. Et slikt fortrolig, inderlig og nært fellesskap med Herren Jesus, og Gud, vår himmelske Far, er du innbudt til.
Biskop Eivind Berggrav var en klok og kunnskapsrik mann. Men etter som årene gikk, ble han stadig enklere i sin forkynnelse. Det var derfor barna flokket seg omkring ham. En av hans fineste bøker heter «Mannen Jesus». I min ungdom mottok jeg sterke inntrykk av denne boken. Særlig har en uttalelse etset seg inn i hukommelsen min: «Enhver har sin egen Jesus. Har han ikke det, har han ikke noe,» skriver han. Ty du til Jesus, for dette er det avgjørende! Det er ikke så «innvikla».
MED DETTE ØNSKER JEG DERE ALLE GUDS RIKE
VELSIGNELSE HER FRA KATTHULT.
                  

lørdag 2. juni 2012


24 / 7 Av Tone Dalhaug

I vår tid så skal jo alt være så tilgjengelig og vi er godt vant. All slags teknologi gjør at vi når i alt og alle nesten døgnet rundt. Vi kan handle på nettet om natta om vi vil. Bestille ferien vår klokka ti, klokka seks eller ved midnattstid. Alt for kunden, alt for å selge. Men det er svært få mennesker eller firma som virkelig kan stille opp døgnet rundt hele uken. Alltid tilgjengelig gjør seg fint i reklame, men koster mye å gjennomføre.

Før stengte butikken klokka ett på lørdagene. Jeg husker det så godt for jeg hadde lørdagsjobb på matbutikk. I dag er det åpent langt utpå kvelden, og til og med på søndager finner du åpne matbutikker. Alt for å selge. I mange land er shoppingsentrene åpne hele helgen til langt mot midnatt. Alt for å selge.

I går kveld hadde jeg en fin bønnestund med ei av jentene våre. Mens vi ba sier hun: Takk Gud for at du er 24/7. 24/7 tenkte jeg. Ja! Han er virkelig det. Alltid tilgjengelig. Han overgår alle firmaer, sentralbord og shoppingsentre. Han, hvis øyne ikke blunder og ikke sover som det står i salme 121. Og han, hvis øyne er alle steder, som det står i Ordspråkene 22.

Vi tror virkelig på en alltid tilstedeværende, en allestedsnærværende og en alltid tilgjengelig Gud. Og det er ikke et salgstriks fra Gud sin side, men hans vesen som bare må være der for deg, alltid tilgjengelig for de som søker ham. Akkurat nå ser han deg, akkurat nå hører han deg, akkurat nå er han der for deg. Du trenger ikke skru på mobilen, sende epost eller gå ut døra. Bare si: Far, her er jeg, jeg trenger deg!