fredag 5. juli 2013

Aos meus queridos amigos no Brasil

Olá queridos amigos no Brasil

Desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus.
Eu não estive no blog até agora este ano,
mas vou agora começar de novo.

Sou muito feliz se você orar por mim e minha família.

saudações de
Jan Samuel

Her har jag aldrig varit sa hun.

Under en gudstjeneste i et stort frikirkelig gudshus i Stockholm innbød pastoren forsamlingen til å komme fram til nattverdbordet. Han ville at folk skulle komme dit for å stå tett sammen, slik at de kunne oppleve nærhet både til hverandre og til Gud. I denne kirken står ikke nattverdbordet plassert inntil veggen, men et stykke fra denne. En stor skare mennesker samlet seg til bønn og lovprisning.

Aller lengst fram kom en liten, gammel kone. Hun la sine krokete hender inn over bordet og hvisket: «Gode Gud! Här har jag aldrig varit.» Det var tydelig at hun var aldeles overveldet. Pastoren, som sto like overfor henne på den andre siden av bordet, ble dypt grepet. Den gamle kvinnen hadde mange ganger tatt imot nattverden, men helt framme ved selve bordet hadde hun aldri vært. Nå opplevde hun at hun sto på hellig grunn, og at hun sto foran Guds ansikt.

Altfor mange mennesker kommer til kirken uten noen gang å få denne overveldende opplevelsen av å være i Guds nærhet. Mange av dem holder bevisst avstand. Men Gud ønsker at du skal komme inn i hans nærhet på en måte som er naturlig for deg. «Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham,» skriver David i en av sine salmer. Å frykte Gud betyr å ha respekt og ærefrykt for Gud, akkurat som den gamle kona opplevde det ved nattverdbordet.

Du er kanskje i nød og vanskeligheter. Det var også David. For han fortsetter slik: «Jeg vender alltid mine øyne mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og i nød.» Den gamle kona hadde også hatt et strevsomt og bekymringsfullt liv. Det syntes på henne. Kanskje nettopp derfor lot Herren henne oppleve en hellig stund da hun ble trukket inn i det fortrolige samfunnet med Ham.

tirsdag 2. juli 2013

Spørreundersøkelse«Dør-til-dør-metoden» har vært ganske vanlig i kampanjer som tar sikte på å vinne mennesker for Gud. De som banker og ringer på dørene hos folk, må også ha en metode å gå fram etter. Ganske ofte tar metoden form av en spørreundersøkelse. «Vi kommer fra Evangelisk Kampanje og vil gjerne stille noen spørsmål: ‘Tror du på Gud? Tror du at Jesus er Guds Sønn? Tror du at Jesus døde for dine synder?’» Dersom man møter positive holdninger, kan kanskje samtalen føres videre og mennesker vinnes for Gud.

Jesus drev også med spørreundersøkelse. Han forhørte seg om folks mening om ham selv. For «da Jesus kom til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han disiplene: ‘Hvem sier folk at menneskesønnen er?’ De svarte: ‘Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.’ ‘Og dere?’ spurte han, ‘hvem sier dere at jeg er?’» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Denne bekjennelsen har siden tont gjennom historien fram til denne dag. Jesus ble glad og begeistret for svaret og ga ham lederoppdraget som klippemannen.

I dag stiller han seg foran din hjertedør og kommer med det samme spørsmålet: «Hvem sier du at Menneskesønnen er?» Svaret du gir på dette spørsmålet er avgjørende, ikke bare for din innsats når det gjelder å vinne mennesker, men for din evige skjebne. Det var Gud, vår himmelske Far, som hadde åpenbart for Peter hvem Jesus var. Det samme kan han vise deg.