fredag 30. september 2011

JEG LØFTER MINE ØYNE

    MED DENNE VIDUNDERLIGE SALMEN 
              ØNSKER JEG DERE ALLE 
EN VELSIGNA GOD HELG HER FRA KATTHULT.

                                            Jesus knackar på dörren
Herren er din vokter
121En sang ved festreisene.
        Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
        Hvor skal min hjelp komme fra?
   
  2 Min hjelp kommer fra Herren,
        han som skapte himmel og jord.
   
  3 Han lar ikke din fot bli ustø,
        din vokter blunder ikke.
   
  4 Nei, han blunder ikke og sover ikke,
        Israels vokter.
   
  5 Herren er din vokter, Herren er din skygge,
        han er ved din høyre hånd.
   
  6 Solen skal ikke stikke deg om dagen
        og månen ikke skade deg om natten.
   
  7 Herren skal bevare deg fra alt ondt
        og verne om ditt liv.
   
  8 Herren skal bevare din utgang og din inngang
        fra nå og til evig tid.

torsdag 29. september 2011

TATERGUTTEN


TATERGUTTEN
Frem fra bylten under stredet dro de tatergutten frem.
Far og mor var begge døde,folk tok barnet med seg hjem,
Ga det hus og hjem og pleie,tilsyn som sin egen sønn,
holdt det borte fra det leie,lærte ham sin egen bønn.


Gutten vokste og ble vakker,snill og flink han var som få.
Men mot skoletiden lakker,synes verden mot ham gå.
Barna kunne ei la være lidt og sårt og skjelt ham ut.
Hvorfor leker du ei mere,kom til oss du tatergutt.


Han i ungdomsflokken kommer,ungdommen de får ham kjær.
Jentene omkring ham flokker,liker seg best hvor han er.
Med den mørke lugg i pannen,glimtet som fra øyet går,
jenter blir som fra forstanden,blomsterhilsener han får.


Så Johan er blitt forlovet,fogdens datter og det var,
som seg lasset med ham våver,trosser bud fra mor og far.
Så en aften de spaserte,fogden ropte etter dem:
Taterskikken fort du lærte,Ingrid,aldri mer kom hjem.


Ingen dolk kan mere stikke,ingen pil går lengre inn,
Enn de angerfulle sjekker,dypt i unge Johans sinn.
Ingrids rykte var i fare,hun så skjær og mild og ren.
Mennesker de bygger snarer,jeg vil sønderrive dem.


Johan stanser opp ved grinden,rolig tar han hennes hånd.
Ingrid min,nå færer vinden bort for evig med mitt navn.
Du vil aldri freden finne,dersom du skal følge meg.
Du må hjem igjen og vende,taterstien blir min veg.

Takk for at du på meg trodde,du var solen i mitt liv.
Du så hva som i meg bodde,alltid står du som en siv.
Som en siste avskjedshilsen bøyer han sitt hode ned.
Atter bort dro Johan Nilsen,ingen kjenner mer hans sted.

onsdag 28. september 2011

Han er min sang og min glede


Han er min sang og min glede
Han er min Herre og Gud
Jesus i dine hender
Jeg hviler til livets slutt.

Jeg kan minnes en tid i mørke
Uten mening levde jeg da
Men så hørte jeg røsten fra Jesus
Som vil vise den vei jeg skal gå

Han er min sang og min glede
Han er min Herre og Gud
Jesus i dine hender
Jeg hviler til livets slutt

Etter den ytterste dagen
I det nye Jerusalem
Da bøyer jeg meg ned for Jesus
Og han sier; Velkommen hjem!

Han er min sang og min glede
Han er min Herre og Gud
Jesus i dine hender
Jeg hviler til livets slutt

mandag 26. september 2011

Nød for de som ikke har det så godt

Ikveld vil jeg gjerne dele disse 2 visene med dere.
Når jeg leste tekstene kjente jeg en nød for for alle
de som ikke har det så godt her i livet.
Nøden er jo der hele tiden,men den blir ekstra sterk
når enn leser disse visene.
Her i Norge lever de fleste i overflod,men det er også
utrolig mange som har det fryktelig fryktelig vondt,
og nøden finnes faktisk rett på utsiden av døra vår.


Det er mange som både er ensomme,
sliter med angst og depresjon,
har store nerveproblemer,sliter med rus,
og mange som ikke engang har et hjem stakkar.


Ja,listen er lang på alle de som har det vondt,og jeg kjenner
en nød for disse stakkars menneskene som ikke kan beskrives med ord.
Ingen kan hjelpe alle,men alle kan hjelpe noen.
La oss begynne i vårt nærmiljø,å be Gud lede oss slik at vi kan være
til velsignelse for noen.Det er garantert noen vi kan glede,og det er 
ikke alltid det skal så mye til.


Bønnens makt er stor,og i Efeserne 2 vers 10 står det:
 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 
JA KJÆRE VENNER, LA OSS LØFTE VÅRE HJERTER I BØNN TIL VÅR
KJÆRE FRELSER OM AT VI FÅR GÅ I HANS FERDIGLAGTE GJERNINGER
HVER ENESTE DAG.AMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klagesangen 3 vers 41:
La oss løfte våre hjerter og hender
        til Gud i himmelen.

MED DETTE ØNSKER JEG DERE ALLE EI VELSIGNA GOD NATT
HER FRA KATTHULT!!!!!!!!!!!!!
Her er visene:
Fant Sonja


Hun fødtes en høstkveld i skogen,
I skjær av det flammende bål.
Velsignet av fantefolks eder
I lys av det blinkende stål.

Hun svøptes i fattige pjalter,
Og sovnet så inn hos sin mor.
Mens leiet var redet av mose,
Og rein på den høstkolde jord.

Da solen forsvant gjennom baret,
Var fant-Sonjas mor sovnet av.
En svarthåret mann og en unge
Var følget til fant-kvinnens grav.

Så vandret de to mot sin skjebne,
Han dreptes i slagsmål en vår.
Men Sonja fikk lov til å leve,
Og så fikk hun bygdefolks kår.

Årene gikk, hun ble voksen.
På Kristus hun lærte å tro.
Av husbondens sønn ble hun elsket,
Mot livet hun lekte og lo.

Men jaget ble hun uten skånsel,
Fra lykken i husbondens hus.
Til glede for presten og folket,
Falt fant-Sonjas gleder i grus.

Hun døde forsmådd av den lykke,
Som bygdefolks kår henne gav.
Og barnet hun bar under hjertet,
Fikk hvile i fant-Sonjas grav.


 1. I min barndoms sorgløse dager så jeg sollyset skinne på jord,
  jeg så engen av blomster så fager, jeg så smil hos min kjærlige mor.
 2. Og hvor ungdommens måne kan skinne, stjerner blinker på himmelen blå,
  men det lys som ei går meg av minnet i min elskedes øyne jeg så.
 3. Når en mann sine kjæreste verner kan bekymringen titt være stor,
  men små øynenes tindrende stjerner er den herligste glede på jord.
 4. Akk en dag under arbeides møye, det var år nittenhundre og fem,
  traff en sten så jeg mistet mitt øye, og for en jammer og gråt i mitt hjem.
 5. Men en far kan selv enøyet streve for sitt hjem og det daglige brød,
  han kan glede seg ved at få leve når i hjemmet det ei hersker nød.
 6. Men en aften var ulykken ute av et slag jeg i blindhet ble satt,
  da det var som det stengtes en rute, og hvor før det var dag ble det natt.
 7. Ja, det nytter jo ikke å klage over skjebnen som var meg så hård,
  men å være til byrde og plage er en sorg som til hjertet mitt går.
 8. Uten dag, uten sol må jeg leve, og det kan jeg nok være med tål,
  men for mine kjære og streve er i livet mitt eneste mål.

søndag 25. september 2011

Da slipper jeg gamle Adam løs..Det var bitter strid i venneflokken på bedehuset i bygda. Det var blitt masser av «fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse og misunnelse» og veldig lite av «Åndens frukter som er kjærlighet, glede. fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse». På et menighetsmøte ble striden utløst i et munnhuggeri som møtelederen ikke greide å styre.

På møtet satt det en kjempe av en kar. Han hadde vært bygdas slåsskjempe og folkets skrekk. Nå hadde han omvendt seg til Gud og det hadde skjedd radikalt. Hele mannen var fullstendig omsnudd og forvandlet. Men nå kjente han at raseriet tok tak i ham. Han reiste seg, avbrøt kranglingen med sin tordenstemme og sa følgende: «Nå holder dere fred. Om ikke skal jeg slippe gamle Adam løs, og da kan dere tenke dere hva som vil hende her.»

Slåsskjempen hadde fattet en hel del av hva det dreie seg om i det kristne livet. Han forsto fullt ut forskjellen på den gamle, sataniske naturen og den nye, kristuslike. Han visste forskjellen på det gamle og det nye mennesket. Men trusselen var vel egentlig ment som et ordentlig skremmeskudd. Og det virket. Det ble først dødsstille. Deretter gikk alle hjem, og etter dette begynte det en prosess som førte til at Åndens frukter kom til å prege flokken på bedehuset.

Det finnes ganske mange menigheter rundt omkring i landet som kunne trenge å lære disse ordene av apostelen Paulus: «De som hører Kristus til, har korsfestet sin onde natur.» Det var det som hadde skjedd med slåsskjempen.

Den som ærer sønnen

DET HENDTE I USA.
EN RIK KUNSTSAMLER FAMILIE HADDE BARE EN ENESTE SØNN,
OG HAN FALT I KRIGEN TIL EN UBEGRIPELIG SORG FOR FORELDRENE.
BLANT EIENDELENE DE FIKK HJEM ETTER HAN VAR ET PORTRETT SOM
EN MEDSOLDAT HADDE TEGNET.DET FIKK HEDERSPLASSEN I HJEMMET.
MEN DA DE IKKE HADDE NOEN ARVINGER ETTER SEG,SATTE DE OPP 
TESTAMENTET I 2 TRINN. TESTAMENT 1 OG 2.

I TESTAMENT 1 STOD DET:
LYS UT STOR KUNSTAUKSJON, OG PORTRETTET AV SØNNEN VÅR SKAL SELGES FØRST.
DA KAN TESTAMENT 2 ÅPNES.

DET MANGLA IKKE PÅ INTERESSERTE KJØPERE,MEN PORTRETTET
AV SØNNEN VILLE INGEN HA. KAST DET I SØPLA,DET ER IKKE KUNST ROPTE DE.
MEN EN SOM KJENTE GUTTEN KJØPTE DET,OG BETALTE 2 DOLLAR FOR DET.

SÅ BLE TESTAMENT 2 ÅPNET,OG DA KOM SJOKKET,FOR DER STOD DET.
DEN SOM VISTE VÅR SØNN ÆRE OG KJØPTE HANS BILDE,HAN SKAL HA
ALT ETTER OSS. DA VAR DET MANGE SOM SUKKA.
AT JEG IKKE KJØPTE BILDET,FOR DA HADDE ALT VÆRT MITT.

KJÆRE VENNER,DET KOMMER EN DAG SOM ER LANGT VIKTIGERE ENN DENNE 
AUKSJONSDAGEN. DEN STORE DAGEN DA VI ALLE SKAL MØTE GUD,
OG SVARE FOR VÅRE LIV HER NEDE PÅ VÅR JORD.
OG ALLE SOM HER I LIVET HAR TATT IMOT JESUS KRISTUS SOM SIN
HERRE OG FRELSER FÅR GÅ INN TIL DEN EVIGE GLEDE I GUDS FULLKOMNE
RIKE. DE ANDRE BLIR FOR EVIG UTESTENGTE.
VELG RETT OG VELG I TIDE OM DU HIMMELEN VIL NÅ.  

AV JOHANNES SANDVIK.

Astrid lindgren


IDAG VIL JEG HEDRE EMILS MAMMA,ASTRID LINDGREN.

Til sammen er cirka 40 filmer laget på hennes bøker.
Hun har også  skrevet sanger som det er satt melodi til.
       Astrid Lindgren døde 28. januar 20O2

ET FANTASTISK MENNESKE SOM HAR GLEDET MENNESKER
OVER HELE VERDEN MED SINE FORTELLINGER.


Astrid Lindgren kom til verden 14. november i 1907. Hun ble født og oppvokst på gården Nâs som var like ved Vimmerby i Småland. Astrid var det andre barnet i familien. Etter hvert fikk hun to yngre søsken. Hennes far, August Ericsson, var bonde. Astrid Lindgren hadde en meget lykkelig og trygg oppvekst. Nesten akkurat som barna i Bakkebygrenda.


                               

Da Astrid Lindgren ble ungdom, hadde hun det ikke så veldig bra. Hun var ganske rampete. Noe av grunnen til det var at hun følte tenårene som en eneste tomhet. Alle andre var forelsket. Selv var hun aldri forelsket. Ikke syntes hun at hun var pen heller. For å trøste seg ble hun rampete. Hun holdt seg til en bråkete og frekk jentegjeng. Tenåringstiden tok en dramatisk slutt da hun som attenåring skulle ha barn. Hun fikk sønnen Lars da hun bare var 19 år gammel. Og den gangen var det skandale å få barn uten å være gift, og hun ville absolutt ikke gifte seg med barnefaren.

For å slippe unna sladderen rømte hun til Stockholm hvor hun utdannet seg til sekretær og fikk jobb på et kontor. Hun giftet seg med Sture Lindgren våren 1930. Han var sjefen hennes de fikk datteren Karin. Forfatter drømmen hadde hun ikke tenkt på. Men hun fortalte eventyr til barna sine hver kveld.

Som mange andre kvinnelige forfattere kom hun sent i gang med forfatterskapet. Hun var 37 år gammel da hun debuterte. Hun skrev flittig og ble tidlig en elsket og ønsket forfatter.

En kveld da Astrid satt ved sengekanten til datteren, bad Karin om at hun skulle fortelle et eventyr om Pippi Langstrøme. Karin fant på navnet akkurat da, og Astrid begynte å fortelle.  Siden det er et så merkelig navn, ble også jenta ganske merkelig. Etter noen år fant Astrid Lindgren ut at hun ville prøve å skrive en historie om Pippi. Hun sendte fortellingen inn til et forlag. Og akkurat som tenkt fikk hun fortellingen i retur. Men mens hun hadde ventet, hadde hun rukket å skrive enda en bok. Hun nå hadde hun fått skrivelysten, og syns det var veldig gøy å skrive historier!

Astrid Lindgren ble svært kjent og hun hadde stor betydning for barnelitteraturen. Hun begynte også å jobbe for et svensk forlag. Astrid var flink til å skrive både barn, unge og voksne leste bøkene hennes. Astrid tolket barnas situasjon i den moderne verden,der spørsmålene er liv og død, godt og ondt, mot og redsel. Astrid Lindgren ble en mester innenfor de fleste typer sjangere.

Hun var flink til å skildre det trygge, lekende barnet, men også de farene som lurte bak en busk. Men mest var hun opptatt av det ensomme barnet, som søkte kjærlighet og bekreftelse og skaper sin egen fantasiverden. Hun skrev ofte om egne opplevelser fra sin egen barndom og det er barna som er i sentrum i bøkene hennes, Hun får oss til å se verden med barnas øyne. Selv om hun skriver om og for barn betyr ikke det at hun gjør seg til et barn når hun skriver. Dyrene spiller også en viktig rolle i bøkene hennes. Barn og dyr hører sammen i Astrid Lindgrens verden.
                                                         lørdag 24. september 2011

Når jeg blir gammel og grå

Med denne Andakten av Edin Løvås
ønsker jeg dere alle ei velsigna 
god natt her fra Katthult. Når jeg tenker tilbake på mine samtaler med bekymrede mennesker, kan jeg se for meg en del gamle og grå menn og kvinner som var dypt bekymret for sin tro. En hel del av disse hadde levd et rikt liv, fylt av begeistring for Herren Jesus og i et inderlig bønneliv. Men nå var deres indre ganske uttørket. Slett ikke alle gamle mennesker kommer inn i en slik utvikling. Noen bevarer gløden og begeistringen opp i en høy alderdom.

Men kjenner du deg vissen og er bekymret for din tro, er det en del ting du bør vite om din situasjon. Når vi blir eldre, vil mange av oss oppleve at følelsenes strøm stilner av. Vi tenner ikke så lett. Vi blir ikke så fort begeistret. Dette kan også ha å gjøre med at det som skjer, ikke er så nytt og spennende for oss. En gammel pastor sa det slik: «Jeg har vært med på minst fem karismatiske bølger, og det er ikke så lett å tenne en gang til.»

Men det finnes mer du bør vite. I et mer stillferdig sinn kan det finnes kvaliteter som ungdommen sjelden har. Og i erfaringene kan det ligge gjemt en visdom som de yngre kan ha godt av å få del i. Akkurat i våre dager, med en utpreget ungdomskultur, er det mange gutter og jenter som lytter med stor interesse til eldre, erfarne folk. Vær bare frimodig! Du må bare vokte deg veldig nøye for å bli både gammel og sur.

Men det aller viktigste for et gammelt menneske er å be denne bønnen: «Gud, du har lært meg opp helt fra min ungdom av, og ennå forteller jeg om dine under. Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt.»

fredag 23. september 2011

Verdens beste drops


NÅ KJENNER JEG FOR OG REKLAMERE FOR 
NOEN DROPS SOM JEG RETT OG SLETT SYNS
ER VERDENS BESTE.
JEG MÅ BARE VISE DERE DETTE KJÆRE VENNER.
LØP OG KJØP!!!!!!!!!!!!


Lillebruket
                http://www.lillebruket.no


LILLEBRUKET LIGGER ET STYKKE UTENFOR HALDEN,
OG SMAKEN PÅ DISSE DROPSENE ER HELT UNIKE.
JEG ANBEFALER DERE ALLE OG TA KONTAKT OG KJØPE.
HER HAR DERE ADRESSE,TLF.NR OG MAIL,OG NOEN BILDER.


Bestilling

Frakt og mva. kommer i tillegg til prisene. Vi sender pakker som Bedriftspakke med Posten.
De forskjellige sortene leveres i pakker på 10 poser a 100g.
Minimumsbestilling  kr. 500,- eks. frakt og mva.
Du kan bestille drops ved å sende en epost til ingjerd@halden.net , eller du kan ta kontakt på telefon  90148753.LITT HISTORIE OM LILLEBRUKETS DROPS FØRST.
Lillebruket lager drops slik de gjorde det i "gamle dager". Vi har en dropsvalsemaskin

som er fra 1880 årene.
Dropsmassen blir kokt over gass, helt ut over et kjølebord og tilsatt smak og farge. Siden blir massen eltet  og kjørt gjennom valsemaskinen.
Mange av oppskriftene er fra den tiden maskinen var ny. Disse gamle sortene er smørmaltdrops,
anisdrops og honningkamfer.
I tillegg lages mange andre sorter, - se under "produkter".

Et utvalg av våre drops


Produkter

Drops i poser

 • En pose med blanda drops

  Anisdrops med lakris
 • Appelsindrops
 • Bjørnebærdrops
 • Blanda drops
 • Bringebærdrops
 • Ulvehyl - salt lakris
 • Honningkamfer
 • Jordbærdrops
 • Kaffedrops
 • Lakrisdrops
 • Sitrondrops
 • Skogsbærdrops
 • Smørmaltdrops
 • Solbærdrops
 • Stikkelsbærdrops
 • Vaniljedrops


En pose inneholder 100g. Pris kr. 12,00

Brente mandler

En pose inneholder 100g. Pris kr. 15,00,-

Drops i glass

 • Anisdrops med lakris glass a 125g -
 • Anisdrops med lakris glass a 250g
 • Dropsblanding glass a 125g
 • Dropsblanding glass a 250g
 •  
Pris 125g kr. 26,- 250g kr. 38,-

 • Anisdrops glass med metalletikett 250g
 • Anisdrops glass med metalletikett 125g
 • Blanda drops, glass med metalletikett 250g
 • Blanda drops, glass med metalletikett 125g
 • NB! For tiden har vi ikke disse på lager.
 Pris: 125g kr. 32,- 250g kr. 42,-

Gaveeske med blanda drops

Drops i gaveesker

150g blanda drops pakket i gaveeske. Dropsinformasjon vedlagt. Pris kr. 30,-

Hotellposer

5 stk drops pakket i pose med etikett "Velkommen til oss". kr. 5,50 pr. stk.

Drops i løs vekt

Alle sorter leveres i løs vekt - kr. 105,- pr. kg.


 Fra julemarkedet på Fredriksten Festningtorsdag 22. september 2011

Vannlekasje på Katthult.

JA,NÅ TRENGER VI FORBØNN PÅ KATTHULT.
IGÅR KVELD SKULLE VI NED I KJELLERBODEN,
OG DER OPPDAGET VI 3 CM VANN PÅ GULVET.
FORTVILA NÅR SLIKT SKJER,MEN HELDIGVIS 
GÅR DET AN OG GJØRE NOE MED DET.


IDAG ELLER IMORGEN KOMMER EN TAKSTMANN 
FOR OG SE PÅ SKADENE,OG VI HÅPER JO AT DET
IKKE ER SÅ ILLE SOM VI TROR.


NÅ BLIR JEG MINNA PÅ DEN VIDUNDERLIGE SANGEN O STORE GUD,
OG DET SOM ER SÅ GODT ER AT HAN SER HVA VI TRENGER,HVER DAG.
NÅR VI BER,HØRER HAN VÅRE BØNNER,OG HJELPER OSS.


KJENNER LITT FOR Å SKRIVE LITT OM HISTORIEN BAK SANGEN, O STORE GUD.
DEN ER EN SALME,SKREVET AV CARL BOBERG I 1885.HAN SKREV DEN
PÅ VEI HJEM ETTER ET ÅSKOVÄDER PÅ OKNÖ, MÖNSTERÅS.
DEN BLE TRYKT FØRSTE GANG I MÖNSTERÅS-TIDNINGEN 13 MARS 1886,
OG MELODIEN ER EN SVENSK FOLKEMELODI.
JA,MANGE MEKTIGE SANGER ER FØDT I VÅRT KJÆRE BRODERLAND.
MÅ GUD RIKELIG VELSIGNE SVERIGE!!!!!!!
HER KOMMER TEKSTEN:


 O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.
Kör
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
När sommarvinden susar över fälten,
När blommor dofta invid källans rand,
När trastar drilla i de gröna tälten,
Vid furuskogens tysta, dunkla rand;
Kör
När jag i bibeln skådar alla under,
Som Herren gjort se’n förste Adams tid,
Hur nådefull Han varit alla stunder,
Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid;
Kör
När slutligt alla tidens höljen falla,
Uti åskådning byter sig min tro,
Och evighetens klara klockor kalla,
Min frälsta ande till dess sabbatsro;
Då brister själen ut i lovsångsljud:
Tack store Gud! Tack store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
Tack store Gud! Tack store Gud!En hilsen i natten fra Katthult

SKULLE VEL VÆRT I SENG NÅ,MEN BLE PLUTSELIG
MINNA PÅ OG LEGGE INN DETTE.
I JESU NAVN BER JEG OM AT DET MÅ BLI TIL
VELSIGNELSE FOR NOEN DER UTE. AMEN!!!


SÅ MED DETTE ØNSKER JEG DERE ALLE EI
VELSIGNA GOD NATT HER FRA KATTHULT.20Til korlederen. En Davids-salme.
   
  2 Måtte Herren bønnhøre deg på nødens dag,
        Jakobs Gud verne deg!
   
  3 Måtte han sende hjelp fra helligdommen
        og gi deg støtte fra Sion.
   
  4 Måtte han minnes alle dine offergaver
        og ta imot ditt brennoffer,
                                                      Sela
   
  5 gi deg det ditt hjerte ønsker,
        og la alle dine planer lykkes.
   
  6 Så vil vi juble over din frelse
        og løfte banneret i vår Guds navn.
        Herren oppfylle alle dine bønner!
   
  7 Nå vet jeg at Herren gir sin salvede seier
        og svarer ham fra sin hellige himmel;
        med sin høyre hånd gjør han storverk til frelse.
   
  8 Andre stoler på vogner og hester,
        men vi lovpriser Herren vår Guds navn.
   
  9 De andre synker i kne og faller,
        vi står og holder stand.
   
 10 Herre, gi kongen seier!
        Svar oss den dagen vi roper!


Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet med spisser som risper.
Det gjør vondt, forferdelig vondt til trekantenes spisser er avslitt og det bare er en kule igjen,
som glir rundt uten smerte. Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt.
Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet,
hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte vi mottar fra omgivelsene våre. 

Men når gleden over det du har hatt, overskygger savnet av det du har mistet,
når du vet at du aldri ville unnvært det du har tapt,
selv om du var klar over at du en gang kanskje måtte gi slipp på det,
da er trekantens spisser avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.