mandag 30. mai 2011

EN TØRST KATT

Water Now
                              

LØNKAMMERET

                    silver-cross.gif
Men når du ber, skal du gå inn i ditt lønkammer
og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte.
Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.
Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør;
de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.
Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger,
før dere ber ham om det.


             Slik skal dere da be:

          Vår Far i himmelen!
          La navnet ditt helliges.
          
           La riket ditt komme.
          La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
          
        Gi oss i dag vårt daglige brød,
          
        og tilgi oss vår skyld,
          slik også vi tilgir våre skyldnere.
          
        Og la oss ikke komme i fristelse,
          men frels oss fra det onde.
          For riket er ditt og makten og æren i evighet.
                                 AMEN 
                       silver-cross.gif

søndag 29. mai 2011

GLIMT FRA DE REISENDES HISTORIE I NORGE

SKREVET AV KNUT SØRSDAL.
Etter krigen kom det en ny lov som fikk avgjørende betydning for de reisendes levemåte. Mye kan sies om de lover som ble laget i denne tiden. Gjennom historien var det blitt gjort mange forsøk på å utrydde de reisende. Lover og regler som på en brutal måte forsøkte å bryte inn i taternes tradisjoner, var blitt fremmet av det offentlige. Som et eksempel kan nevnes bruken av vektere på landsbygda. Det fantes vel ikke den bygd eller by som ikke hadde en vekter i porten. Når det kom et følge med reisende, skysset vekteren dem videre til neste bygd. Vekteren arbeidet sammen med lensmannen i bygda. Han passet på at uønskede individer holdt seg unna, og på denne måten ble de reisende jaget fra bygd til bygd. Noen steder ble de reisende tatt godt imot. Men i Norge har det ofte vært konflikter mellom de fastboende og omstreiferne.


I 1921 ble det fremmet forslag i Sør Odal herredstyre om at taterne skulle skytes. De nye lovene ble mer humane. I stedet for å øve vold, forsøkte man å integrere de reisende i samfunnet. Deres skikker og tradisjoner, deres kultur og egenart, skulle undertrykkes. Og virkningene av loven lot ikke vente på seg. De reisende ble mer og mer forsiktige med å vise hvem de var. I første omgang kom det altså en lov som forbød de reisende å bruke hest. Deretter kom det en lov som forbød dem å bruke kjerre. Myndighetene hadde dermed bestemt at det ikke lenger var tillatt for de reisende å bruke de transportmidlene de var vant til når de reiste rundt. Og dermed ble det slutt på mange av taterfølgene rundt omkring i landet. Nå måtte de innrette seg etter livet som fastboende. Men disse lover hadde tross alt mindre betydning enn den som gjaldt barna. Dersom de reisende ikke innrettet seg etter samfunnet og ble fastboende, kunne barnevernet ta barna fra dem. Og tok de først barna, kom de i det offentliges varetekt.


Skrekkhistorier ble fortalt om hva det offentlige gjorde med dem, og mye ble fortalt under tårer. Tvangssterilisering var ikke ukjent, selv om det var mest utbredt før siste krig. Alt ble gjort for å hindre at de skulle vokse videre som et folk og som en kultur.
Men selv om livet ble annerledes for de voksne, var det ikke så vanskelig for de barna som fikk bo hos foreldrene. De fikk bo i egne hus og selv om det ble forbudt å reise med hest og kjerre, kunne de være med på reiser med bil og telt. Nå var det jo deres kultur som skulle utryddes. Ikke menneskene.

De reisende har alltid vært religiøse, og det skulle bli et paradoks at det var en religiøs organisasjon som ble deres største problem. «Norsk misjon blant hjemløse» ble opprettet i den hensikt å utøve den kontroll av de reisende som loven gav myndighet til. Det var denne organisasjonen som tok barna fra foreldrene, og barna kunne vær like redd for presten som for politiet da de vokste opp.


Reiselysten satt dypt hos de reisende. Da de ikke kunne reise med hest og kjerre, gikk de over til sykkel og bil. Og de måtte reise, for kundene bodde på forskjellige steder i landet, og disse var deres inntektskilde. De reiste rundt for å reparere forskjellige ting på husene til folk som blikkenslagere eller andre håndverkere. Men reisingen på denne måten var ikke alltid så bra for familien. Mens mennene var ute, satt konene hjemme og var ensomme. Slik var det for mange hustruer av de reisende etter krigen, da de ikke lenger kunne reise i flokk. Mennene reiste alene, og konene var hjemme. Loven skilte den ene fra den andre. Idag har de reisende det bedre og er blitt bofaste i flere av landets byer.

lørdag 28. mai 2011

Profeti av 90 år gammel dame fra Valdres

Profeti av 90 år gammel dame fra Valdres

Denne profetien ble gitt til Emanuel Minos i 1968. Han sier selv at han ikke trodde på denne profetien den gangen, men nå har den gått i oppfyllelse.


PROFETI OVER NORGE


Nedskrevet av Emanuel Minos

Periode med nedrustning og avspenning. 3. verdenskrig.
Lunkenhet og frafall.
Folk strømmer til Norge fra fattige land.

Nr. 1 En 90 år gammel dame fra Valdres fikk denne visjonen fra Gud. "Jeg så tiden rett før Jesu gjenkomst og utbruddet av den 3. verdenskrig. Hun nevnte 4 ting som skulle skje i Norge i de siste tider. Først ville det være våpenhvile som aldri før. Det ville være en lang fred mellom supermaktene i øst og vest. (11968 var den kalde krigen på sitt mest intense). I denne perioden ville det være nedrustning i mange land, også i Norge; og man ville ikke være beredt på krigen som ville komme. 3. verdenskrig vil begynne på en måte som ingen forventet og fra uventet hold.

Nr. 2. En lunkenhet uten parallell vil komme over mange kristne samtidig med en frafallenhet fra levende kristendom. De vil ikke være åpne for forkynnelse og vil ikke høre om synd, nåde, loven, evangeliet, anger og gjenopprettelse. Isteden vil det komme et substitutt; lykkekristendom. Det viktige vil være å ha suksess; være noe. Ha materielle ting, noe Gud imidlertid ikke har lovt oss. Kirker og bedehus kommer til å bli tommere og tommere. Istedenfor forkynnelse vil underholdning, kunst og kultur invadere kirkene hvor det skulle vært omvendelse og vekkelse. Det vil skje rett før Jesus komme.

Nr. 3. Det vil bli en moralsk oppløsning som Norge ikke har sett maken til før. Folk vil leve sammen som gifte uten å være gift. Det vil være mye urenhet før giftemål og mye utroskap. Dette vil bli sett på som normalt og rettferdiggjort fra alle hold. Selv i kristne miljøer. TV vil fylles med slik forferdelig vold som lærer folk å drepe hverandre. Som konsekvens vil det bli utrykt å gå på gatene; folk vil kopiere det de ser. Luften vil fylles opp av mange tv kanaler som bruker sex som underholdning, noe som burde være reservert for ekteskapet. (Dette ble skrevet i 1968 når noe slikt ville bli sett som for utrolig).

Nr. 4. Folk fra fattige land vil strømme til Europa. De vil også komme til Skandinavia og Norge. De vil bli så mange at folk vil begynne å mislike dem og bli harde mot dem. De vil bli behandlet som jøder før 2. verdenskrig. Da vil våre synders mål ha blitt nådd. Tårene strømmer nedover den gamle kvinnens kinn. Så vil Jesus komme igjen og 3. verdenskrig bryte ut. Det vil bli en kort krig og alt jeg tidligere har sett av kriger vil være ingenting mot dette. Krigen vil bli avsluttet ved atombomber. Luften blir så forurenset at det vil bli vanskelig å puste. Konsekvensene av krigen vil omfatte Amerika, Japan, Australia og de rike nasjonene. Vannet blir ødelagt og jorden kan ikke lenger dyrkes. Som et resultat av dette vil det kun bli en rest av menneskeheten tilbake. De som var igjen i de rike landene vil søke seg til de fattigere delene av verden, men de vil være like harde mot oss som vi var mot dem. Den som har sine synder tilgitt og som har Jesus som Frelser og Herre vil være trygg.

fredag 27. mai 2011

Bønnens makt er stor

Hei kjære venner.
Her på Katthult er vi triste ikveld.
En nær bekjent av oss ligger nå i koma etter en front til frontkolisjon i 80 km.
Tilstanden er meget alvorlig,men stabil,og hun blir operert nå.
Dette er ei jente på 26 år,og hun er gift og har et lite barn.
Ingenting er umulig for Gud,og det er fint om dere ber for henne.
Hilsen Jan Samuel.

onsdag 25. mai 2011

Det gamle er forbi,se,ALT ER BLITT NYTT

For den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!
Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.
For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv,
slik at han ikke stiller dem til regnskap for deres misgjerninger,
og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.
Så er vi da utsendinger for Kristus,
og det er Gud selv som formaner gjennom oss.

tirsdag 24. mai 2011

Kjekt å ha, tungt å bære


AV Egil Svartdahl
Livet er en reise fra vugge til grav. Det er vår livs-reise. På denne reisen bærer vi alle med oss vår egen bagasje:
- vår tro og våre verdier
- våre talenter og ressurser
- våre erfaringer og opplevelser
- dette er vår ”livs-bagasje”
Ingen av oss vet hvor lang reisen blir, men hvert år er en ny etappe, en distanse på 365 dager. Derfor er årsskiftet en gyllen anledning til en gjennomgang av vår livsbagasje – en skikkelig ”bagasjesjekk”.
Når vi skal ut å reise, må vi pakke. Det setter oss på mange valg:
- hva skal vi ta med oss?
- og hva bør vi legge igjen?
Jeg beundrer folk som reiser lett. Selv om de skal være borte i mange dager, tar de bare med seg det aller nødvendigste. Jeg derimot, har en tendens til å ta med meg alt for mye. Jeg pakker for alle eventualiteter – og alle mulige behov:
- sol og regn
- varmt og kaldt
- pent og uformelt
- kort og langt
- yttertøy og badetøy
Det har noen ganger kostet meg dyrt. Når prisen for overvekt er 100 kr pr kilo, er det all grunn til å ta en rask gjennomgang av bagasjen for å sjekke hva som er verdt prisen.
Det verste er at når jeg kommer hjem fra reisen, pakker jeg ut alt det jeg ikke har brukt. Her har jeg løftet og båret, dyttet og trillet en hel mengde greier – til ingen nytte:
- det har gjort meg mindre mobil
- og jeg har ikke hatt kapasitet til å ta i et tak for andre
- jeg har rett og slett tatt med meg altfor mye
Jeg kjenner meg godt igjen i Øystein Sundes vise: ”Kjekt å ha…” Ja, - det er mye som er kjekt å ha, men det kan bli veldig tungt å bære.
En dag kom det en rik, ung mann til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å få det evige liv. Han hadde skaffet seg alt annet, så nå manglet han bare Guds rike som en ekstra bonus.
Matt 19,16 - Jesus forstod at det ikke var den rike mannen som eide alle tingene, men at tingene eide han. Derfor sa Jesus: "Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!" Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han var svært rik.
Disiplene syntes at den rike mannen fikk en røff behandling, derfor fulgte Jesus opp med følgende forklaring: ”Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike."
De forstod straks hva Jesus mente. Rundt byene på den tiden var det beskyttende murer. I disse murene var det store porter for kameler og andre lastedyr med mye gods – og en liten port ved siden av, som var beregnet for mennesker med mindre bagasje. Den lille porten ble kalt for ”nåløyet.”
De aller fleste av oss som bor i Norge – er veldig rike i forhold til mennesker i andre deler av verden. Vi har så gode muligheter og får så mange tilbud. Vi er livredde for å gå glipp av noe og vi vil ha med oss alt.
- det blir mye veldig å være opptatt av
- og mange ting å bekymre seg for
LA OSS LA JESUS SLIPPE TIL
Å FORME OSS SLIK HAN VIL.

mandag 23. mai 2011

Jairus' datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe

Da Jesus var kommet over til den andre siden igjen med båten,
samlet det seg en stor folkemengde hos ham. Mens han var nede ved sjøen,
kom en av synagogeforstanderne; han het Jairus. Da han fikk se Jesus,
kastet han seg ned for føttene hans
og bønnfalt ham: «Min lille datter holder på å dø.
Kom og legg hendene på henne så hun kan bli frisk og få leve.»
Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham.Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år.
Hun hadde lidd mye hos mange leger.
Alt hun eide, hadde hun brukt uten å bli hjulpet; det var heller blitt verre med henne.
Hun hadde fått høre om Jesus, og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans.
For hun tenkte: «Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.»
Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen.
I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa: 
«Hvem rørte ved klærne mine?»
Disiplene sa: «Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg,
og så spør du hvem som rørte ved deg!»
Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det.
Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne,
og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var.
Da sa han til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred.
Du skal være frisk og kvitt plagen din.»Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa:
«Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?»
Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!»
Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror.
Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg,
gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke død; hun sover.»
De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor
og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå.
Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!»
Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel.
Og de ble helt ute av seg av undring.
Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.
                                    FRA MARKUS 5

Gud viser seg for Salomo i en drøm

I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Han sa: «Si hva du vil jeg skal gi deg!»
Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far,
fordi han vandret for ditt åsyn i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg.
Og denne store godhet mot ham har du holdt fast ved.
Du har gitt ham en sønn som skal sitte på hans trone, slik det er i dag.
Nå har du, Herre min Gud, gjort meg, din tjener, til konge etter min far David.
Men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal bære meg at som fører.
Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt,
et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes.
Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt.
For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?»Herren syntes godt om Salomos bønn.
Og Gud sa til ham: «Siden du bad om dette og ikke om et langt liv eller 
rikdom eller at dine fiender skulle dø,
men bad om forstand til å skjønne hva som er rett,
så vil jeg gjøre det du har bedt om.
Jeg vil gi deg et hjerte som er så vist og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme siden.
Men jeg vil også gi deg det du ikke bad om, både rikdom og ære. Så lenge du lever,
skal det ikke finnes din like blant kongene.
Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, likesom din far David gjorde,
vil jeg gi deg et langt liv.»
Så våknet Salomo og skjønte at det var en drøm. Og da han kom til Jerusalem,
trådte han fram for Herrens paktkiste. Han ofret brennoffer,
bar fram måltidsoffer og holdt gjestebud for alle sine menn.


søndag 22. mai 2011

Takk gode Gud

ØNSKER DERE ALLE GUDS RIKE VELSIGNELSE
MED NOEN LINJER SOM JESUS GA MEG FOR ENDEL ÅR TILBAKE.
 Takk gode Gud, for at du med oss var,
Når ingen andre,hjelpen til oss gav,
Ja, når vår nød,var størst på livets vei,
Vi ba vår bønn,i ydmykhet til deg.

 JESUS 

Du sendte hjelp,fra himmelens skjønne land,
Og førte oss,til Frelsens trygge havn,
Og i ditt ord,fortalte du at vi,
I blodets kraft,kan vandre glad og fri.

  JESUS 
Nei, ingen kan,gi hjelp som frelseren,
Som han av nåde,gir fra himmelen,
Så i hans navn,skal vi nå vandre frem,
Mot det som blir,og er vårt rette hjem.