lørdag 25. juni 2011

KALL PÅ MEG PÅ NØDENS DAG SIER JESUS.Salme 50 vers 15

Image and video hosting by TinyPic
15 Kall på meg på nødens dag,
        så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Image and video hosting by TinyPic
SALME 107 VERS
  29 Han fikk stormen til å stilne,
        havets bølger falt til ro.
   
 30 Glade ble de da det stilnet;
        han førte dem til den havn de ønsket.
   
 31 De skal takke Herren for hans miskunn,
        at han gjør under for menneskene.
   
 32 De skal lovsynge ham i folkets forsamling
        og prise ham i kretsen av de eldste.

fredag 24. juni 2011

Hvert kne skal bøye seg

 5 Vis samme sinnelag som Kristus Jesus!
      
   
  6 Han var i Guds skikkelse
          og så det ikke som et rov
            å være Gud lik,
      
   
  7 men ga avkall på sitt eget,
          tok på seg tjenerskikkelse
            og ble mennesker lik.
    
          Da han sto fram som menneske,
      
   
  8 fornedret han seg selv
            og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
      
   
  9 Derfor har også Gud
          opphøyet ham til det høyeste
            og gitt ham navnet over alle navn.
      
   
 10 I Jesu navn skal derfor
          hvert kne bøye seg,
            i himmelen, på jorden og under jorden,
      
   
 11 og hver tunge skal bekjenne
          at Jesus Kristus er Herre,
            Gud vår Far til ære!


Jeg og Faderen er ett sier Jesus

MATTEUS 11 VERS
28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile sier Jesus.

JOHANNES 10 VERS
27 Mine sauer hører min røst; jeg kjenner dem, og de følger meg.
28Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt,
og ingen skal rive dem ut av min hånd.
29 Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle,
og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd.
30Jeg og Far er ett.»

ÅPENBARINGEN 3 VERS
8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør,
som ingen kan stenge. For du har liten kraft,
og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

JOHANNES 10 VERS 
40 Jesus dro da igjen over til den andre siden av Jordan,
til stedet der Johannes hadde døpt. Der ble han en tid.
41 Mange kom til ham, og de sa: «Johannes gjorde ingen tegn,
men alt det han sa om denne mannen, var sant.»
42 Og det var mange der som kom til tro på Jesus.
Image and video hosting by TinyPic
  6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.
          
7 For tomhendte kom vi inn i verden
          og tomhendte må vi forlate den.
8 Har vi mat og klær,
          skal vi nøye oss med det.
 9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes
av mange slags tåpelige og skadelige begjær
som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 
10 For kjærligheten til penger er roten til alt ondt.
Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen,
og har påført seg selv mange lidelser. JESAJA 53 VERS
     5 Men han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.


LA OSS ALLE GJØRE SOM DET STÅR I

KLAGESANGEN 3 VERS 41 KJÆRE VENNER.
LØFTE VÅRT HJERTE OG VÅRE HENDER TIL GUD 
I HIMMELEN,Å BE OM AT HAN MÅ LEDE OSS PÅ
DEN VEIEN SOM HAN VIL VI SKAL GÅ.
                    AMEN!!!!!!!
MED DETTE ØNSKER JEG DERE ALLE EI VELSIGNA GOD HELG HER FRA KATTHULT.

torsdag 23. juni 2011

Her er mine oldeforeldre og 12 av deres barn

KJENTE SÅ FOR Å VISE DERE ET BILDE FRA EN SVUNNEN TID,
Å DELE MINE TANKER MED DERE NÅR JEG SER DETTE GAMLE BILDET.


OG DET JEG TENKER PÅ ER SAMHOLDET DE HADDE.
ALLE HJALP HVERANDRE,OG DE VAR FORNØYD MED DET DE HADDE.
KOM DET NOEN PÅ BESØK,JA DA DELTE DE DET DE HADDE.
HUSKER MIN OLDEMOR FORTALTE MEG MANGE GODE HISTORIER
OM HVORDAN DET VAR PÅ SLUTTEN AV 1800 TALLET,
OG FRAM TIL KRIGENS SLUTT I 1945. DISSE HISTORIENE SITTER.


HVORDAN ER DET BLITT FOR MANGE I DAGENS SAMFUNN???
JO,DET ER OM OG GJØRE Å HA DET FLOTTEST I HJEMMET,
OG VISE ALLE AT ENN ER VELSTÅENDE.
SKAL MAN HA BESØK, MÅ DET PLANLEGGES LANG TID I FORVEIEN,
OG NÅR GJESTENE KOMMER, VENTER DET EN OVERFLOD AV LEKKRE RETTER,
OG MANGE HAR BRUKT SINE SISTE PENGER FOR OG FÅ DETTE TIL.
SELVFØLGELIG ER DET HYGGELIG OG GJØRE DET FINT NÅR NOEN 
KOMMER,MEN JEG TROR VI BURDE MINNE OSS SELV PÅ HVORDAN VÅRE FORFEDRE HADDE DET INNIMELLOM,SLIK AT VI KAN SETTE LITT MER PRIS AT VI HAR DET SÅ GODT IDAG.


HAR PRATET MED ENDEL MENNESKER SOM GÅR FAST I MENIGHETER
RUNDT OMKRING,OG DE FORTELLER AT DE FØLER AT DE ER MED PÅ ET STATUSJAG.DE TØR IKKE HELT OG VÆRE SEG SELV SIER DE.
NÅR NOEN SPØR HVORDAN DE HAR DET,VÅGER DE IKKE SI ANNET ENN AT DE HAR DET HELT FANTASTISK,OG AT ALT ER HERLIG.
NÅR DE KOMMER HJEM FRA MØTET ER DE HELT UTSLITNE SIER DE,FOR DE STREVER MED OG HOLDE MASKA.
DET ER FRYKTELIG VONDT AT DET SKAL VÆRE SLIK,FOR VIRKELIGHETEN FOR VELDIG MANGE ER DESVERRE EN HELT ANNEN.
MANGE KRISTNE STREVER OGSÅ VELDIG FOR OG GJØRE MEST MULIG FOR JESUS HVER ENESTE DAG. HVORFOR?? JO,I MANGE TILFELLER TROR JEG DET ER FOR OG BLI SETT,OG FOR OG FÅ HEDER OG ÆRE.

LA OSS ALDRI GLEMME AT DET KUN ER EN SOM ALL ÆRE SKAL HA,
OG DET ER VÅR KJÆRE FRELSER JESUS.
AMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HVIS VI TENKER OSS OM LITT,SÅ HAR VI IKKE SÅ LANGE TIDEN HER NEDE
PÅ JORDEN,SÅ VI BURDE GJØRE ALT VI KAN FOR OG HA DET GODT BÅDE
MED JESUS,OSS SELV OG ANDRE,OG VI SOM HAR TATT IMOT JESUS,
MÅ FÅ UT EVANGELIET TIL SÅ MANGE SOM MULIG.
HØRTE JEG ET HØYT AMEN DER UTE??? :0)
DET ER JEG HELT SIKKER PÅ.:0)


SOM SAGT KOM DET MANGE MINNER NÅR JEG NÅ IGJEN SÅ BILDE AV
MINE FORFEDRE,OG JEG VET AT VI SOM LEVER IDAG,HAR MYE Å LÆRE
AV DE GAMLE.DE JOBBET OG SLET VELDIG,MEN JEG TROR ALIKEVEL AT
DE HADDE DET VELDIG MYE BEDERE PÅ MANGE MÅTER.
DE VAR FRIE,OG DET ER JO TIL FRIHET KRISTUS HAR KALT OSS KJÆRE VENNER.


DETTE VAR NOEN TANKER SOM KOM TIL MEG IDAG,OG SOM JEG KJENTE SÅ FOR Å DELE MED DERE ALLE KJÆRE VENNER.
MÅ GUD RIKELIG VELSIGNE DERE ALLE MED ALT GODT FRA HIMMELENS LAND.
AMEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


LA OSS ALLE GJØRE SOM DET STÅR SKREVET I,
MATTEUS 6 VERS
 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet,
så skal dere få alt det andre i tillegg.
34 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen;
morgendagen skal bekymre seg for seg selv.
Hver dag har nok med sin egen plage.

onsdag 22. juni 2011

Hva venter Gud av oss?

At vi er perfekte?
At vi aldri gjør feil?
At vi alltid er sterke?
Nei!
Han vet at vi er svake.
Han vet at vi gjør feil.
Han vet at vi trenger hjelp.
Han venter på at vi skal komme til ham,
for han står klar og venter på oss.
Åp 3,20: ”Se jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham”.
Klages 2,19: ”La det komme fram for Herren det som fyller ditt hjerte”.
Matt 9,12:  ”Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.”

Takk_at_du_tok_mine_byrder.jpg

Kvinnen ved Sykars brønn

Johannes 4 fra vers 4 til vers 29.

Var det skam hun kjente på, den samaritanske kvinnen som kom til brønnen for å hente vann? Siden hun kom midt på dagen? På den tiden var det trygt å komme, da slapp hun de nysgjerrige, fordømmende blikkene. De som målte henne fra topp og til tå. De blikkene som sa henne at hun burde skamme seg, slik som hun levde.
Jeg kjenner meg på mange måter igjen i denne kvinnen. Jeg har nemlig tenkt slik at ingen må få vite hvordan jeg egentlig er, innerst inne. Ingen må få vite om mine feil og nederlag, misunnelsen jeg kjenner på når andre får ting bedre til enn meg, sjalusien min når jeg blir oversett. Hvis andre får se hvem jeg egentlig er, vil de fordømme meg, har jeg tenkt i mange år.
Denne kvinnen møtte en som visste alt om henne, men som likevel ikke fordømte henne. Hun ble akseptert av Jesus, og livet hennes ble forandret den dagen. Hun skammet seg ikke lenger, lot vannkrukken stå, dro inn til byen og ropte ut at alle måtte komme og møte Jesus.
Jeg, som har vært så redd for at andre skulle se hvem jeg var, opplever nå stadig at mennesker som ser mine nederlag og svake sider, blir mine beste venner.
Slik er det med Gud og. Han vet hvem vi er, han kjenner vårt indre, og han fordømmer oss ikke.
” Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus”. Romerne 8 vers 1


”Men Gud viser sin kjærlighet til oss
ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere”.Romerne 5 vers 8
Pictures of Jesus Christ Art Images Pics Paintings

tirsdag 21. juni 2011

Dyrets tall

DENNE ARTIKKELEN ER HENTET FRA
http://www.jesusnet.no
Hvor kommer tallet 666 fra?
Djevelens tall, eller dyrets tall, er 666 i følge Johannes' åpenbaring.
Men hvorfor? Er det symbolsk? 


Først litt om "dyrene" i Johannes' åpenbaring. Det er tre dyr: dragen fra avgrunnen (djevelen), dyret fra havet (vanligvis forstått som den samme som Antikrist eller "den lovløse") og dyret fra jorden, som nærmest fungerer som en propagandaminister for det andre dyret. Begge de to siste får sin makt fra det første, djevelen.
Guds tall er 7 (de syv fakler foran Guds trone (Åp 4,5), Lammet med de 7 horn (Åp 5,6) som sender ut de 7 Guds ånder). Den treenige Guds "tall" er altså 3x7, 777. I Åp finner vi altså et demonisk motbilde, hvis tall er 666. (Dyret fikk et banesår som ble leget; dette er helt klart en slags etteraping av Kristus som døde og sto opp.) Men, som Åp sier: "[...] det er et menneskes tall [...]" (Åp 13,18)
Selv om lederen av "Imperiet" har stor makt og blir tilbedt som en gud, så er vedkommende akk bare et menneske, med begrenset makt og snart talte dager. Den lidende kristne kirke vet én ting: "Herren din Gud skal du frykte. Ham skal du tjene [...]" (5 Mos 6,135 Mos 10,20)
Det kreves åndelig visdom og forstand for å "regne ut" dyrets tall. Jeg tror det her ikke er snakk om å regne ut i bokstavelig forstand, men å ha åndelig innsikt til å kunne avsløre demoniet, ikke minst i den siste tid, når en hel verden ellers jubler.
Man har prøvd å regne ut på konkret vis "dyrets tall", fordi både på gresk og hebraisk har bokstavene tallverdi. Flere personer har da passet inn i tallkombinasjonen. Det mest kjente er keiser Nero. Hans navn er på latin Nero Caesar. Omskrevet til hebraisk kan det skrives slik: "NRWN QSR" (hebraisk har ikke vokaler). Dersom vi gir hver bokstav den tallverdi de har etter det greske alfabet, blir svaret 50+200+6+50+100+60+200=666.
Et annet forsøk er Hitler. Dersom vi regner A som 100, B som 101, C som 102 osv., får vi følgende regnestykke: 107+108+119+111+104+117 = 666!
Både Napoleon, paven og Muhammed har passet.
Men dette er neppe en farbar vei, og synes å bli helt tilfeldig.
Den mest sannsynlige løsningen synes jeg ligger i det jeg skrev innledningsvis; at tallkombinasjonen peker på et demonisk motbilde til den treenige Gud, men som i virkeligheten kun er et menneske.
Saken er at Johannes, inspirert av Den Hellige Ånd, forteller en historie vi finner flere steder i Bibelen - nemlig den om opprørskongen (diktatoren) som tilraner seg makt, blir tilbedt og forfølger "de hellige" (Jes 14Esek 28 og 31Dan 4578 og 11). Det er som om historien gjentar seg i at noen stadig lar seg lure av djevelens fristelse til å få makt, "jordens riker og all deres herlighet".
Derfor har dette synet fra Åp 13 kunnet passe på mange historiske tildragelser. De første kristne så helt klart konturene av keiseren og Romerriket i denne fortellingen. Den vil også passe "djevelsk riktig" på den siste store forfører.
Kirken er kalt til å avsløre det og forsake det.
HERREN DIN GUD SKAL DU FRYKTE,HAN OG INGEN ANNEN!!!!!!!

DEN ONDE HAR TAPT,OG DET VET HAN.

JESUS ER VEIEN SANNHETEN OG LIVET.

HALLELUJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Gjør ikke forskjell noen

JAKOB 2 VERS 1 TIL 7 
1 Mine søsken! Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus,
herlighetens Herre,og samtidig gjøre forskjell på folk.


2 Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres,
den ene i staselige klær og med gullring på fingeren,
den andre fattig og i skitne klær.


3 Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier:
«Vær så god, her er en god plass!» men til den fattige:
«Du kan stå der», eller: «Sett deg her ved føttene mine!»
Om det bare er ham med de staselige klærne dere bryr dere om,


4 har dere ikke da skapt et skille blant dere?
Er dere ikke blitt dommere med onde tanker?


5 Hør, mine kjære søsken:
Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen
og til å arve det riket han har lovet dem som elsker ham?


6 Men dere har foraktet den fattige! Er det ikke de rike som undertrykker
dere og drar dere fram for retten?


7 Og er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere?

mandag 20. juni 2011

DRA UT GJENNOM PORTENE

JESAJA 62 VERS
10 Dra ut, dra ut gjennom portene
        og rydd en vei for folket!
        Bygg, ja, bygg en kongsvei
        og rens den vel for stein!
        Reis en merkestang for folkene!
   
 11 Nå lar Herren rope ut
        så det høres til verdens ende:
        Si til Sions datter:
        Se, din frelse kommer!
        Se, de han fikk som lønn, er med ham,
        de han vant, går foran ham.
   
 12 De skal kalles det hellige folk,
        de som Herren har forløst.
        Og selv skal du kalles den søkte,
        byen som ikke er forlatt.

Ånd fra himlen kom med nåde

Ingen unnskyldning

EN ANDAKT AV TONE DALHAUG.

Mamma, husk at du skal banke på da. Det er yngste jenta som minner meg på sin nye bank på døra regel. Men det er ikke bare å banke på. En stor plakat med en rekke instruksjoner møter de som skal inn på rommet hennes. Hun har laget den selv og det er ganske fornøyelig og interessant lesing.
Det er sikkert mange med barn som kjenner igjen disse” bank på ”plakatene.  På døra foran meg leser jeg blant annet at man ikke skal stjele, ikke banne, ikke lyve og ikke snakke stygt om andre inne på det rommet. Det minner mistenkelig om de ti bud. Hun er nok ikke upåvirket av å bo i en troende familie eller gå på en kristen skole, men jeg tror det ligger noe enda dypere her. Det er ikke bare tillært.  Vi finner mange av disse reglene overalt, egentlig. Det virker som det er noe allment at vi ønsker oss god oppførsel, hyggelige kommentarer, at vi får ha våre ting i fred og ikke tråkker over andres grenser. De fleste ønsker seg det, også de som ikke tror.
Paulus sier at også hedningene, som ikke har loven, likevel gjør det den sier. Det viser at lovens krav står skrevet i våre hjerter, sier han. Om dette vitner samvittigheten vår, når tankene våre anklager eller forsvarer oss.
Jeg leser videre  på plakaten. ”Er jeg ikke hjemme så skal du ikke bare gå inn, legg igjen en beskjed i boksen her nede.” Jeg må smile litt for meg selv. Jeg må nok forhandle frem noen unntak for mor i alle fall.
Helt nederst står det: Følg reglene og ha en fin dag. Tusen takk.
Dessverre klarer vi ikke alltid det, å følge reglene. Likevel må vi en dag stå ansvarlige fremfor Gud.  Og det virker altså som om ingen av oss har noen unnskyldning, for loven står skrevet i våre hjerter. Tusen takk for at du kom Jesus, nettopp på grunn av dette, at vi sliter med å følge reglene. Tror vi på det, så skal det likevel bli en fin dag.

søndag 19. juni 2011

Vil du ha henne?

AV TONE DALHAUG.

En kraftig tropisk regnbyge lager små elver i de åpne avløpskanalene langs veikanten. Søpla som har ligget stille langs veien blir skylt nedover med vannmassene. Noen steder samler det seg små demninger av søppel og vannet flyter ut i gaten. Ei lita jente med en lang pinne i hånden leker med vannet. Hun løser opp demningene så det brune søppelvannet får renne fritt igjen.
Jeg står og observerer henne. Hun ser bort på meg og smiler litt sjenert. Jeg vinker til henne og smiler tilbake. Jeg har akkurat vært hos den norske konsulen i Freetown. På vei hjem igjen har en stor lastebil havarert midt i bakken og blokkert veien. Det ser ut til å ta sin tid før dette ordner seg. Mens vi venter kommer jenta bort til meg.
Hva heter du ? Spør jeg. Effi, svarer hun. Hvor gammel er du? Hun ser litt sjenert ned, foreslår 5 år. Men hun må være eldre. 10 år sier hun spørrende. 10 år sier jeg og nikker. Jeg skjønner at hun ikke vet hvor gammel hun er. Vi prater litt og jeg forteller om hvor jeg kommer fra. Snart er det en flokk med barn rundt meg, men det er noe med Effi som berører meg. Jeg spør hvor hun bor. Hun snur seg og peker på et blikkskur i bakken der lastebilen står fast.
Plutselig kommer det en ung kvinne springene ut fra skuret. Jeg har knipset litt bilder. Jeg skynder meg å forklare hva jeg tok bilder av og spør om hun er moren. Nei, jeg er søsteren. Hun ser smilende mot meg og peker på Effi. Vil du ha henne? Hun ser muligheten til å bli kvitt en munn å mette. Kanskje så hun en anledning til å få penger også. Effi hører alt. Jeg bøyer meg ned og holder hendene hennes. Vet du Effi. Jesus elsker deg, så veldig høyt. Han har en plan for deg og vil alltid bry seg. Be til ham. Jeg ser henne inn i øynene og hun smiler til meg.

lørdag 18. juni 2011

BE FOR DE SOM FORFØLGER DERE

Klagesangen 3

21 Men én ting legger jeg meg på sinne,
        derfor har jeg håp:
   
 22 Herrens miskunn er ikke forbi,
        hans barmhjertighet tar ikke slutt.
   
 23 Den er ny hver morgen,
        stor er din trofasthet.
   
 24 Jeg sier: Herren er min lodd,
        derfor står mitt håp til ham.
   
 25 Herren er god mot dem
        som venter på ham og søker ham.
   
 26 Det er godt å være stille
        og vente på hjelp fra Herren.

 
MATTEUS 11 VERS    
28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.  

fredag 17. juni 2011

Ferskt kjøtt og suppe med melboller


Ingredienser til 4 porsjoner:

ca. 1 kg storfekjøtt med bein - høyrygg, bog, bryst eller bibringe
ca. 1 1/2 l vann
2 ts salt
150 g hodekål
2-3 gulrøtter
100 g sellerirot og/eller persillerot
1 liten purre
pepper og salt

Kok opp vannet og legg kjøttstykkene i så hele som mulig. La vannet koke opp igjen og skum godt av.
Dryss i salt og legg i det grønne av purren. La det trekke – ikke koke! - under lokk til kjøttet er mørt, etter cirka 1-1 1/2 time.
Skum godt av fettlokket med en øse.
Grønnsakene vaskes, renses og deles i terninger. Kålen strimles fint opp.
Ha grønnsakene i gryten. La alt trekke til grønnsakene er møre - ca. 10 minutter.
Mens grønnsakene trekker, sil opp kraft fra suppen og lag løksaus og klimper (se framgangsmåte under).
Når grønnsakene er ferdige, smaker du til suppen med salt og pepper.
Ta opp kjøttet og skjær det i skiver før servering.

Foto: Jonas Haarr Friestad

Løksaus

Ingredienser:
1 finhakket løk
ca. 5 dl kraft fra suppen
2 ss hvetemel
1/2 dl kaldt vann
2 ts 7 prosent eddik
3-4 ts sukker
salt og pepper

Kok opp hakket løk og kraft.
Rør hvetemelet ut i dl kaldt vann og rør meljevningen inn i kraften.
La sausen trekke i ca. 10 minutter.
Smak til med eddik, sukker, salt og pepper.
Løksausen serveres varm ved siden av kokte poteter, kjøtt i skiver og grønnsaker fra suppen.

Melboller

Det finnes flere måter å lage melbollene på, på Fiskå het de forresten klimper, en svensk oppfinnelse. Du kan koke dem i vann eller sile av ren suppe å trekke dem i.

Du trenger:
60 g smør/margarin
60 g hvetemel
1 dl kokt vann
1 egg
1 stor ts sukker
1 knivsodd salt
1 knivsodd kardemomme

Smelt smøret, rør i melet. Spe med alt vannet på en gang.
Visp egget sammen og rør i litt etter litt.
Legg røren på en omvendt tallerken. Glatt den med en vætet teskje.
La dem trekke i vann tilsatt 1 ts salt per liter vann.
Ta ut boller med en teskje dyppet i vann.
Hold skjeen i vannet til bollen glir av.
Gi dem et oppkok og la dem trekke ved kokepunktet 5-10 minutter.
Snu dem under kokingen.