onsdag 17. august 2011


Vi har en liten søster, vi har en liten bror..

Vi har en liten søster
vi har en liten bror
som er litt annerledes
enn andre barn på jord.

De kom til denne verden,
det vanskelige sted,
med mindre håndbagasje
enn vi er utstyrt med.

Vi voksne er så store
i gjerning og i ord.
Vår lille bror og søster
blir aldri riktig stor.

Vi har vår eng og åker.
Vi har vår kjøpmannsskap.
Og vi beregner livet
i vinning eller tap.

Det er så lett å skubbe
de små og svake vekk
og la dem stå tilbake
med hjelpeløse trekk.

Det er så lett å glemme:
Når siste båt skal gå
må alle passasjerer
la all bagasje stå.

Da blir det kanskje lettest
for disse små, fordi
de bare har et hjerte
med sorg og glede i.

Og gleden er så deilig.
Men sorgen er så trist
.Det har vår lille søster
og bror bestandig visst.

Så la oss gi dem gleden
til de skal gå ombord
med sine barnehjerter,
vår søster og vår bror.

~ Inger Hagerup ~
1905-1985

onsdag 10. august 2011

SALME
Bønn for kongen
20Til korlederen. En Davids-salme.
   
  2 Måtte Herren bønnhøre deg på nødens dag,
        Jakobs Gud verne deg!
   
  3 Måtte han sende hjelp fra helligdommen
        og gi deg støtte fra Sion.
   
  4 Måtte han minnes alle dine offergaver
        og ta imot ditt brennoffer,
                                                      Sela
   
  5 gi deg det ditt hjerte ønsker,
        og la alle dine planer lykkes.
   
  6 Så vil vi juble over din frelse
        og løfte banneret i vår Guds navn.
        Herren oppfylle alle dine bønner!
   
  7 Nå vet jeg at Herren gir sin salvede seier
        og svarer ham fra sin hellige himmel;
        med sin høyre hånd gjør han storverk til frelse.
   
  8 Andre stoler på vogner og hester,
        men vi lovpriser Herren vår Guds navn.
   
  9 De andre synker i kne og faller,
        vi står og holder stand.
   
 10 Herre, gi kongen seier!
        Svar oss den dagen vi roper!