mandag 23. mai 2011

Gud viser seg for Salomo i en drøm

I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Han sa: «Si hva du vil jeg skal gi deg!»
Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far,
fordi han vandret for ditt åsyn i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg.
Og denne store godhet mot ham har du holdt fast ved.
Du har gitt ham en sønn som skal sitte på hans trone, slik det er i dag.
Nå har du, Herre min Gud, gjort meg, din tjener, til konge etter min far David.
Men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal bære meg at som fører.
Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt,
et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes.
Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt.
For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?»Herren syntes godt om Salomos bønn.
Og Gud sa til ham: «Siden du bad om dette og ikke om et langt liv eller 
rikdom eller at dine fiender skulle dø,
men bad om forstand til å skjønne hva som er rett,
så vil jeg gjøre det du har bedt om.
Jeg vil gi deg et hjerte som er så vist og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme siden.
Men jeg vil også gi deg det du ikke bad om, både rikdom og ære. Så lenge du lever,
skal det ikke finnes din like blant kongene.
Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, likesom din far David gjorde,
vil jeg gi deg et langt liv.»
Så våknet Salomo og skjønte at det var en drøm. Og da han kom til Jerusalem,
trådte han fram for Herrens paktkiste. Han ofret brennoffer,
bar fram måltidsoffer og holdt gjestebud for alle sine menn.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar