søndag 20. februar 2011

Presten og de utslåtte


Av Edin Løvås.
En prest hadde sin tjeneste i et slumområde. Ikke langt fra kirken rant det en elv med illeluktende vann. Ved bredden av denne hadde en flokk alkoholikere sitt tilholdssted. Og de drakk ikke bare rene varer, men alt de kunne komme over som inneholdt noe alkohol. Presten besøkte dem ofte. Han trivdes blant disse menneskene. Han snakket med dem om frelsen og ba for dem. Senere flyttet denne presten over til en annen bydel der det bodde rike mennesker. Her ble han innbudt til fine middager og storslagne fester. Men han trivdes ikke noe særlig i de flotte villaene og lengtet ofte tilbake til sine venner på elvebredden.
Mange vil nok synes at dette er en underlig historie. Og noen av oss ville kanskje kritisere både presten og de forkomne alkoholikerne. Men han som er vår Herre og som vandret omkring her nede på jorden, ville kanskje gjort som presten: Gått ned til elvekanten og funnet sine venner der. Det fortelles i hvert fall om ham at han var venn med tollere og syndere. Det vil si landssvikere, forfalne og utstøtte mennesker.
«Da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene: ‘Han spiser sammen med tollere og syndere.’ Jesus fikk høre det og sa til dem: ‘Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.’ Presten gikk til de syke ved den illeluktende elven. Og han var en Jesu Kristi etterfølger.AMEN!!!!!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar