lørdag 30. oktober 2010

Kast all bekymring på ham

Med denne Andakten,og Filipperne 4 vers 13,
 ønsker jeg dere alle en velsigna god kveld her fra Katthult. 

KAST ALL BEKYMRING PÅ HAM

KAST ALL BEKYMRING PÅ HAM

Andakt av Willy Bråthen

Alle mennesker bærer på større eller mindre bekymringer.Vi møter de på livets vei og vi kommer ikke utenom dem.Det er som med tidevannet,det kommer og går.Det er ikke slik som noen tror,at vi som kristne skulle ha ”fribillett” gjennom livet,vi vil alltid møte på bekymringer om vi er kristne eller ikke.
En del mennesker tror at så fort man blir en kristen,forsvinner alle sorger og bekymringer av seg selv,men så er slett ikke tilfelle.Av og til kan man få enda mer å stri med etter at man er blitt en kristen.Så kan man kanskje lure på om det er så godt som mange sier å være en kristen.La meg først si at det er stor forskjell på å være en kristen  og en som ikke er det,selv om det ikke alltid kommer så klart til syne.Da tenker jeg på overskriften over andakten ”Kast all bekymring på ham,for han har omsorg for dere ”.
Som  kristen kan en få komme til Gud med alle problemer en måtte ha.En kan få legge dem fram for ham og be ham om hjelp.Før en blir en kristen kan en ikke vente hjelp av andre enn seg selv  og andre mennesker.Og vi vet hvor utilstrekkelig det kan være.Vi står da ofte så hjelpesløse i oss selv.Derfor er det godt å kunne regne med Jesus – når en er på hans side.
Vi får alltid lov å komme til Gud med hva som helst og når som helst.Han har ingen fast ”kontortid” slik at vi bare kan komme til bestemte tider.Han tar alltid imot oss.Dessuten er det godt å vite at ingen ting er forlite til å bringes frem for Gud.Det glemmer vi nok ofte.Vi tenker kanskje som så at det der er slik en bagatellmessig sak.Den skal jeg nok klare å ordne selv.
Sånn kan vi holde på i lange tider og forsøke om vi ikke kan få løsning på mye uten å blande Gud oppi det.Dersom vi så slett ikke greier å løse problemene  selv,ja da får vi heller gå til Gud med dem-liksom en siste utvei eller nødløsning.Men det er å snu saken på hodet.
Gud er ikke en slags siste tilflukt for de kristne.Han skal være den vi vender oss til aller først.Bibelen sier ”Søk først Guds rike ” Dersom vi legger alt som tynger oss fram for Gud i tillit,har han lovet å hjelpe oss.På den måten behøver vi ikke lenger å være redd for å møte vanskeligheter og prøvelser.Selv om de kan synes store og uløselige i menneskers øyne,er de ikke for vanskelig for Gud.
Kanskje ordner han ikke alt slik vi ønsker det,men likevel skjer alt til det beste for oss.Vi skal ikke be Gud om en  lett bør,men en sterk rygg.Ved Guds hjelp makter vi så å komme oss gjennom det som er tungt og vanskelig.
Er du i den situasjonen i dag at livet er vanskelig og bekymringene tunge å bære ? Er du på leting etter en som kan hjelpe deg av med det som tynger ? Da sier Jesus selv: ”Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder og jeg skal gi dere hvile”.Da er Jesus Kristus svaret.Han har virkelig omsorg for oss.Det gir han uttrykk for når han sier:”Han vil ikke etterlatte oss som farløse barn,men at han vil komme til oss med sin Ånd.
Jesus forlater oss aldri,og selv de minste problemene våre kjenner han og hjelper oss med.Men først må vi ta imot ham.Men da hjelper han oss gjennom alle bekymriner og farer.La oss gå til ham med alt som plager og tynger oss – hos Jesus er det hjelp å få.Han vil bære våre plager og bekymringer i vårt sted,for han har omsorg for oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar