onsdag 23. mars 2011

Kristi ansikt skal lyse fram.

AV EDIN LØVÅS
2 Kor 4,1-6
Det finnes mennesker som bærer kristennavnet, men som hele tiden fremhever seg selv, ikke Kristus. Grunnen er at de selv og deres selvopptatthet slår tvers igjennom alt de sier og gjør, også når de vitner om sine åndelige opplevelser. Det folk sitter igjen med etter å ha møtt dem eller hørt dem tale, er et inntrykk av denne personen, mann eller kvinne, ung eller gammel.
En reservasjon må gjøres. Det finnes folk som er så kraftfulle og har en slik utstråling at de umiddelbart samler interesse der de ferdes. Hvor de enn er og uavhengig om de taler eller tier, blir de sett og hørt. Men ettersmaken er ikke dem selv. Etterklangen er ikke den store personligheten. Det er Kristus som lyser fram.
Og nettopp dette er det apostelen Paulus taler om i sitt andre brev til korinterne. Slik skriver han: «Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld».
Noe av hemmeligheten i apostelens og hans medarbeideres liv var ektheten og ærligheten. Slik skriver han: «Vi har tatt avstand fra all fordekt og skammelig ferd, vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord.»
Og er det ikke slik? Vi ser etter ærlighet, oppriktighet og sannhet. Og når vi finner dette hos kristne mennesker, da gleder vi oss. Da ser vi også hvordan Kristi ansikt lyser fram gjennom disse menneskene. Gud gi at både du og jeg var bærere av den samme ekthet, ærlighet og sannhet som apostelen og hans medarbeidere!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar