onsdag 27. april 2011

Det er gått mange falske profeter ut i verden.

AV EDIN LØVÅS.

For en del år siden kom det en ny bevegelse fra USA. Denne var knyttet til oppsiktsvekkende profetier.

I en bok ble det hevdet at det skulle komme vekkelser så veldige at det ville bli stor mangel på ledere,
særlig fordi kirkenes vanlige lederskap var udugelig. Barn ned til 8–10-årsalderen skulle ta ledelsen
i store massebevegelser. Små barn skulle også drive ut demoner, vekke opp døde og ta autoritet
over hele sykehus og mentale institusjoner og helbrede alle ved å legge hendene på utsiden av bygningene.
Jeg ble spurt av en journalist om hva jeg mente om dette og svarte bare at jeg syntes det var noe av
det mest vanvittige jeg hadde hørt. Jeg ble kraftig utskjelt både skriftlig og muntlig for at jeg sto Guds Ånd imot.
Apostelen Johannes sier noe annet. «Mine kjære! Tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud!
For det er gått mange falske profeter ut i verden.»
Kanskje slike profetbevegelser likevel ikke hører til den farligste sorten. Men hva er da farligere?
Gå til en stor bokhandel, f.eks. i Oslo. Du finner knapt en kristen bok, men store hyller fulle av profetier
om ulike religiøse guruer og bevegelser. Jesus blir ikke alltid avvist, men gjort til en religiøs leder på linje med mange andre.
Det er den farligste formen i våre dager. Og det er dette Johannes framhever i sine formaninger.
Guds folk skal ha en dobbel holdning. Vi skal avvise det usunne og falske og åpne oss for det sunne og sanne.
Og vi skal ikke la oss lure av folk som forlanger at vi skal være åpne for alt. Hvordan kan vi så prøve åndene?
Vi kan jo begynne med å bruke det vettet Gud har gitt oss. «Bruk din forstand og vær sindig,» står det i Bibelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar