tirsdag 3. mai 2011

Herrens komme

Av David Wilkerson
4. oktober 2004.
________________

Da jeg var en liten gutt var ropet fra kirken: "Jesus kommer! Som en tyv om natten vil han komme tilbake når du minst venter ham. Han vil komme i et øyeblikk, ved den siste basun. Vær rede til enhver tid."Gjennom mine tenår ble dette ropet hørt på hvert eneste søndagsmøte. Hver eneste evangelist som kom for å forkynne i min fars menighet hadde et gripende budskap om Kristi snarlige gjenkomst. Disse ropene har brent seg fast i min hukommelse. Og budskapet skapte gudsfrykt og forventning i meg. Jeg lærte å leve i forventningen om at Herren ville komme tilbake hvert øyeblikk.
Dette ropet: "Jesus kommer", blir sjelden hørt i kirken i dag. Jeg kan ikke huske den siste gangen jeg hørte et budskap om Herrens gjenkomst. Og som et resultat av det ser jeg liten forventning om Herrens snarlige gjenkomst når jeg ser på Kristi legeme. Dessverre ser bare noen få rettferdige tjenere ut til å lengte etter og være på vakt for hans tilsynekomst.
Faktisk er det en ny tankegang omkring dette emnet blant dagens kristne. Denne tankegangen sier: "Jesus kommer ikke. Vi har hørt det i årevis nå. Av alle de profetier som må oppfylles før hans gjenkomst, så er det bare noen få som har blitt oppfylt. Hvorfor skulle vi forvente hans gjenkomst? Alt fortsetter jo å være slik det alltid har vært."
Bibelen har advart mot nettopp denne tankegangen. Peter sa at spottere ville komme i de siste dager og håne budskapet om Kristi gjenkomst: "Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse." (2.Pet. 3:3-4).
Utrolig nok så frykter mange kristne Kristi plutselige gjenkomst. Selve tanken på at livet deres skal ta slutt, og at de må stå overfor en dommens dag, er så skremmende at de skyver det ut av tankene sine. Hvordan kan dette være sant om troende, kan du spørre? I følge Peter så er livene deres styrt av deres egne lyster. "(De) farer fram etter sine egne lyster." (3:3).
Tenk på det Peter sier her. Dersom du klamrer deg fast i en skjødesynd, så ønsker du ikke å ha noe å gjøre med Kristi gjenkomst. Tanken på at Jesus vil komme og dømme deg er den mest skremmende tanke noen synder kan ha. Så du må spotte tanken på at du må stå fremfor Gud i din fortærende lyst og gjøre opp regnskap.
Peters budskap til oss er klokkeklart: "Her er det som ligger bak all respektløsheten rundt Kristi gjenkomst: en spott av Guds lov. Det er et hat mot Bibelen, en forakt for de Ti Bud, en nedvurdering av evangeliets budskap. Det er årsaken til all lovløsheten, den åpenlyse, spradende synd, kirkens kraftløshet. Spottere forkynner et nytt budskap: 'Kristus kommer ikke. Det finnes ingen regnskapets dag. Alle ting vil fortsette slik det har gjort. Du trenger ikke å frykte noen dommedag.' "
Akkurat slik Peter profeterte, så er disse spotterne her i dag. Og de spotter ikke landets lover. Nei, de spotter Guds lov. Vi ser det i presset for å bryte ned det institusjonelle ekteskapet mellom mann og kvinen. Deres fokus er ikke på Grunnloven, men på Guds Ord. Og disse spotterne sitter i høye stillinger: i Kongressen, i Høyesterett på Universiteter og skoler, ja selv på teologiske seminarer.
På grunn av denne voksende lovløsheten så har folk blitt rammet av en selvforskylt blindhet. Spotterne kan høres mens de sier: "Alle ting forsetter på en ordnet måte. Solen vil stå opp etter skjemaet i morgen tidlig, årstidene vil komme og gå. Alle de advarsler vi hørte tidligere har fremdeles ikke gått i oppfyllelse. Så ikke la noe forstyrre deg. Hengi deg til din lyster og ha det moro. Hva det enn er som gjør deg lykkelig, gjør det!"
Jeg må riste på hodet over dette. Hvordan kan noen som lever i dag si at tingene fortsetter slik de alltid har vært? Tenk på det absurde i denne påstanden i disse forferdelige tider. Terrorister har ødelagt tvillingtårnene i New York. De har sprengt en jernbanestasjon i Spania. Og de halshogger mennesker i Midtøsten.
Det har blitt sagt at et massemord som jødeutryddelsene under 2. verdenskrig aldri kunne skje i vår tid. Allikevel har 700.000 uskyldige rwandesere blitt slaktet av sine egne landsmenn i løpet av noen få måneder. AIDS dreper millioner i Afrika, Kina, India og andre nasjoner. Bandittregimer med hydrogenbomber er truende til å holde resten av verden som gisler. Og det er en fremvekst av nye dødelige sykdommer, slike som SARS og Ebola, som kan fortære et menneskes kropp i løpet av noen uker.
"Alt forsetter som det alltid har vært"? For en selvpåført uvitenhet. Det burde være klart for selv de ugudelige at Herren rister alt som kan ristes. Og hva som kommer i nær fremtid er for forferdelig å tenke seg.
Men, mens alle disse tingene skjer, så er det en mektig, usynlig makt i virksomhet på jorden. Det er en makt som intet menneske kan unnslippe eller overse. Jeg snakker om den Hellige Ånds kraft. Han er Kristi administrator på jorden. Han ble sendt for å utruste de rettferdige med kraft, og å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom.
Den Hellige Ånd vet nøyaktig hvorfor Jesus enda ikke har kommet. Det er fordi vår Herre er langmodig. Han er tålmodig med syndere, fordi han ikke vil at noen skal gå fortapt. I sin nåde venter han på at den verste synder skal overgi seg. Og av den grunn vil ikke den Hellige Ånd oppgi sitt oppdrag. Du kan spotte ham eller prøve å riste ham av deg, men Ånden kommer igjen og igjen, overbeviser om synd og åpenbarer sannheten om Kristus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar