tirsdag 3. mai 2011

Det gamle er borte,se,ALT ER BLITT NYTT

2 KORINTERNE 5 VERS 14-15-16 OG 17.
14 For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde.
15 Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv,
men for ham som døde og sto opp for dem.
16 Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis.
Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik.
17 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning.
Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!

JA,JESUS GJØR ALLE TING NYE,OG I HANS SÅR
HAR VI FÅTT LEGEDOM.HALLELUJA!!!!!!!
TA IMOT JESUS IDAG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar