onsdag 15. juni 2011

Dette er dagen Herren har gjort

    Dette er dagen som Herren har gjort;
        la oss juble og glede oss på den!
   
  Å, Herre, gi frelse,
        å, Herre, la det lykkes!
   
  Velsignet være den
        som kommer i Herrens navn!
        Vi velsigner dere fra Herrens hus.
   
  Herren er Gud, han gav oss lys.
        Knytt festtoget sammen med grener
        helt opp til alterets horn!
   
  Du er min Gud, jeg takker deg;
        min Gud, jeg lovsynger deg.
   
  Pris Herren, for han er god,
        evig varer hans miskunn!ÅPENBARINGEN 3 VERS 8
Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør,
som ingen kan stenge. For du har liten kraft,
og du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar