onsdag 20. juli 2011

Se nådigt till vår kyrka,

Text: Hakon Långström
1. Se nådigt till vår kyrka,
o helge Ande god.
Giv henne andlig styrka,
sann tro och heligt mod,
att hon Guds ord förkunnar,
så mänskor förs till tro,
ej tar ur usla brunnar
som ger bedräglig ro.

2. Giv kraft till våra präster
att samla till Guds hjord,
att största vikt de fäster
vid Herren Jesu ord:
Gör lärjungar av alla
som bor i denna värld.
Ja, rätta präster kalla
till Herrens stora skörd.

3. Lär kyrkans folk rätt lära
vart barn som blivit döpt.
Guds ord låt rätt frambäras
till dem som Jesus köpt
så dyrt, att de må vandra
mot himlens mål var dag
och älska högt varandra
i väntan på Guds dag.

4. Ett folk på väg till himlen
i dopets nådsförbund
som näring får ur Bibeln
och vid den altarrund
där helig nattvard firas
som Jesus har befallt,
det är den sanna kyrkan
i vilken Gud är allt.

5. Vi ber: låt oss få vara
av detta folk en del,
en trygg Guds barnaskara
trots brister, synd och fel.
På lag och nåd oss visa,
giv hjälp på vägen hem,
så att vi dig får prisa i nytt Jerusalem.
              AMEN

2 kommentarer:

  1. Ja,tyvärr ser nog inte Herren nådigt på den svenska kyrkan,som döper små barn,viger homosexuella,mm, och inte håller sig till den rätta och sanna läran!!!........Kram!!!

    SvarSlett
  2. Denna sång behöver vi i dag! Präster eller pastorer som inte undervisar utifrån Guds ord är allvarligt för det drar ju folk FRÅN Jesus i stället för TILL Jesus! Ja, må Gud hjälpa oss...

    Kramar och Guds välsignelse önskar jag er!

    SvarSlett