lørdag 2. februar 2013

Fortell ! Fortell ! Fortell !
En salgssjef i et svensk forlag, hvor jeg hadde fått utgitt min første bok, satte nesten skrekken i meg. Han så meg dypt inn i øynene og sa med kraft og myndighet i stemmen: «Selg! Selg! Selg!» Han mente at forfatteren hadde en særlig mulighet til å selge sine egne bøker. Som markedskonsulent var han en drivende kraft i dette suksessrike forlaget.

Om jeg skulle se på meg selv som noe av en «markedskonsulent» i Guds rike, ville jeg så kraftig jeg kan understreke ordene: «Fortell! Fortell! Fortell!»

Fortelle hva? David ville fortelle om alle Guds under og skrev dette: «Jeg vil takke deg, Herre, av hele mitt hjerte og fortelle om alle dine under.»

Hva slags under har så du å fortelle? Fins det noe som det er verd å fortelle til andre? Ja – du har kommet til tro. Fortell om hvordan dette skjedde! Du har blitt omvendt. Fortell om dette! Du er blitt døpt. Fortell om det! Du har sikkert også opplevd at Gud har grepet inn når du var i vanskeligheter. Du har blitt ledet av Herren gjennom livet. Kanskje har du også blitt helbredet eller sett andre blitt helbredet som svar på bønn. Fortell andre om dette!

Det er altfor mye beskjedenhet og ynkelig tilbakeholdenhet når det gjelder det personlige vitnesbyrdet. Og Bibelen sier klart og tydelig til oss alle at vi ikke skal kaste bort vår frimodighet. Det står også at den har stor lønn.

Visst må det undervises og undervises grundig, men i en tidlig fase trenger de fleste det personlige vitnesbyrdet som en «appetittvekker» på evangeliet. Derfor roper jeg til deg så kraftfullt jeg kan: «Fortell! Fortell! Fortell!»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar