torsdag 17. februar 2011

Guds Veldige Røst

(The Awesome Voice of God)MÅ HERREN SKINNE PÅ DEG MED NÅDE OG KJÆRLIGHET:
Sammen med hvert budskap som blir postet til våre lesere legger jeg alltid ved et personlig brev slik som dette. Vi kaller det et felles sidebrev (cover letter). Jeg prøver å dekke forskjellige anliggender som er på mitt hjerte og informere de som er interessert i denne tjenesten om hvordan og hvor den Hellige Ånde leder oss. Idag, mens jeg ba over hva jeg skulle dele, så trykket den Hellige Ånd sterkt på meg at jeg skulle snakke med dere om hans trofasthet.
" .... Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor." (Klag 3:22-23).
Jeg ønsker å tale personlig til de som har sviktet Herren. Kanskje du har glidd ut - du har blitt selvtilfreds i din bønn og bibellesning. Du kan ha brutt et bud, syndet mot Herren. Du kan være under herredømme av en altoverherskende synd. Du kan være overmannet at frykt, skyld og vantro. Du vet at Gud har sagt at han vil dømme alle slags synder, og det har blitt en byrde av frykt for deg fordi du vet at Gud er trofast mot sitt ord.
MEN GUD ER OGSÅ TROFAST I NÅDE. I salme 89 vil du finne en av de mest helbredende, oppmuntrende ord i hele skriften. Det begynner i vers 21 hvor Gud sier: "Jeg har funnet David, min tjener, .... Min hånd skal alltid være med ham, .... Hans motstandere vil jeg knuse foran ham, .... Min trofasthet og min miskunn skal være med ham, .... jeg vil gjøre ham til den førstefødte, den høyeste for kongene på jorden." Dette henviser til Kristus. Guds pakt: "Til evig tid vil jeg holde fast ved min miskunn mot ham, og min pakt skal stå fast for ham." (v. 28).
DEN SAMME PAKT GUD GJORDE MED KRISTUS
ER INNGÅTT MED ALLE HANS BARN.
"Jeg vil la hans ætt bli fast til evig .... Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud, .... da vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag. Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper." (v 30-35).
Tenk på det - Gud har sluttet en pakt om å aldri ta sin miskunnhet bort fra noen av dem som er i Kristus. Han vil disiplinere oss med oppdragelsens stokk, men selv da gjør han det i nåde, kjærlighet og medlidenhet. Den han elsker tukter han. Han vil være trofast mot deg - skjenke deg den Hellige Ånds kraft. Kristus vil ikke gi deg opp. Her er hans herlige løfte om å beholde deg for seg selv:
"Hans ætt skal bli til evig tid, ...." (v. 37).
Så gi takk til Herren for hans miskunnhet om morgenen, og takk ham for hans trofasthet hver kveld (Se salme 92:2-3). Motta i tro hans legende ord.
AV DAVID WILKERSON.

1 kommentar:

  1. Ja,STOR är Din TROFASTHET HERRE,och växlingens skugga finns ej hos Dig,Tack och lov!!!

    SvarSlett