fredag 15. april 2011

Velsignet være du

5 MOSEBOK 28 VERS

3 Velsignet være du i byen
        og velsignet være du ute på marken!


4 Velsignet være din livsfrukt
        og grøden av din jord,
        det dine husdyr bærer,
        avkommet av ditt storfe
        og tilveksten til ditt småfe!


5 Velsignet være din kurv og ditt bakstetrau! 6 Velsignet være du når du kommer inn,
        og velsignet være du når du går ut!


7 Når dine fiender reiser seg mot deg,

vil Herren sørge for at de blir slått av deg.
Drar de ut mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju veier.


8 Herren skal by sin velsignelse og være med deg
i din matbod og i alt ditt arbeid.
Herren din Gud vil velsigne deg i det landet han gir deg.

9 Herren vil gjøre deg til et hellig folk for seg, slik som han med ed har lovt deg,

så sant du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier.


10 Alle folk på jorden skal få se at Herrens navn er nevnt over deg,
og de skal frykte deg.

11 Herren skal gi deg rikelig av det som godt er,

både barn og avkom i buskapen og grøde på marken,
på den jorden Herren med ed lovte dine fedre at han ville gi deg.


12 Herren skal åpne for deg sitt velfylte forrådskammer,
himmelen,og gi ditt land regn i rette tid,
og velsigne alt du gjør med dine hender.
Du skal låne ut til mange folkeslag,
men selv trenger du ikke å låne.
                            AMEN!!!!!!!!!!!!!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar