lørdag 21. mai 2011

Han stiller sjelens dype savn
AV OLAV NERGÅRD


l. Han stiller sjelens dype savn,
Han gjør det ved sitt eget navn,
Et navn til frelse, for hver sjel
i himmelgleden gir Han del.

2. Den glede som Guds engler kjenner
Når synderen mot hjemmet vender
På kallet, fra sin Gud og far
Når han blir nådens under var

3. Et Frelsernavn er Jesu Navn
Det fører inn i tryggest havn
Hvor sjelens sorg og sukk har ende
Ved Ham som Faderen fikk sende.

4. Så hør da du som borte går
Verden den kan kun gi sår
Som smerter og som døder
Hans ord og Ånd på ny deg føder.

5. En fødsel da til liv og glede
En helt ny vår med ett tilstede
Så meget mer enn du her fatter
Er himmerikets skjulte skatter.

6. I sine skatter gir Han del
Ved disse gjør Han sjelen hel
Fra død til livet går enhver
som her på jord får Navnet kjær.7. Du trenger ikke ute stå
Når Jesus for deg ville gå
Og bære hele syndekavet
Og drukne det i nådehavet
.


8. Så ligger da et land der fremme
Og stunder til at du er hjemme
Og del i Herrens glede får
Og frydes ved en evig vår


9. Tenk verden her så kald og grunn
Så flyktig, kort hver gledesstund
Nei, la den ikke deg bedra
Få heller del i lengt herfra.

10. For skue Gud skal hver som tror
Se Jesus som din egen bror
Ja, ser du ikke alt her nede
Hva Han gikk, for å deg berede.

11. En Faderfavn å hvile i
Fra allehånde kamp og strid
Som verdens fyrste sendte
Han til ditt beste vendte.

12. Så hold kun ut for snart
Så skal du skue klart
Han talte sant vår Gud
Med blod Han kjøpte fri sin brud.Religiosas

3 kommentarer:

 1. Alegremo-nos juntos, no amor de Jesus Cristo.
  Deus abençôe vocês!!!
  Fiquem na Paz daquele que é vivo e verdadeiro.
  Missionária Delair.

  SvarSlett
 2. Oi amado estou feliz pela vida de vocês um casal abençoado, Deus abençôe vocês!!!
  Fiquem na Paz.


  www.jesusdentrodobarco.blogspot.com

  SvarSlett
 3. Your God loves you my friend and he has given words to let the rest of us know that he loves us too. Geoff.

  SvarSlett