torsdag 10. november 2011

HALLELUJA

Salme 147.
Halleluja!
          Det er godt å spille for vår Gud,
          det er herlig, det er rett å synge lovsang.
         
2 Herren bygger Jerusalem
          og samler Israels spredte folk.
         
3 Han leger dem som har et knust hjerte,
          og forbinder sårene deres.
         
4 Han vet hvor mange stjernene er,
          og gir alle navn.
         
5 Vår Herre er stor og rik på kraft,
          hans forstand er uten grenser.
         
6 Herren holder de hjelpeløse oppe,
          men bøyer de urettferdige til jorden.
         
7 Syng lovsang for Herren,
          spill på lyre for vår Gud.
         
8 Han dekker himmelen med skyer,
          sørger for regn til jorden
          og lar gresset spire på fjellene.
         
9 Han gir føde til dyrene,
          til ravnungene som roper.
         
10 Han bryr seg ikke om hestens kraft
          og gleder seg ikke over mannens muskler.
         
11 Herren gleder seg over dem som frykter ham
          og venter på hans miskunn.
         
12 Syng Herrens pris, Jerusalem,
          Sion, lovsyng din Gud!
         
13 Han gjør portbommene dine sterke
          og velsigner barna i byen.
         
14 Han gir fred i landet,
          han metter deg med den beste hvete.
         
15 Han sender sitt budskap til jorden,
          hurtig løper hans ord.
         
16 Han lar snøen falle som ull,
          han strør ut rim som aske.
         
17 Han kaster hagl som smuler,
          hvem kan stå seg mot hans kulde?
         
18 Så sender han sitt ord, og alt smelter,
          han puster, og vannet strømmer.
         
19 Han kunngjorde sitt ord for Jakob,
          sine forskrifter og lover for Israel.
         
20 Slik gjorde han ikke for noe annet folk,
          de kjenner ikke hans lover.
          Halleluja!
Jesus%203

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar