fredag 9. desember 2011

Guds røst er annerledes

AV EDIN LØVÅS.

«Herren sa til meg» og «jeg sa til Herren» er utrykk som en iblant kan høre i personlige vitnesbyrd. En kan lure på om folk egentlig snakker med seg selv. Men det er ikke så farlig om noen prater litt med seg selv på den måten, om de snakker bibelsk og ikke bare fantaserer for mye. Gud smiler kanskje også til den som bruker slike vendinger.


På den annen side: Mange som har skaffet seg erfaring, vet forskjellen på å snakke fromt med seg selv på denne måten og å høre Herrens stemme tale direkte. Den opplevelsen er totalt annerledes. Hans røst er helt annerledes. Og selve den atmosfæren som kommer over det mennesket Gud virkelig taler til, er også helt unik. Det skjer også erfaringsmessig meget sjeldent, kanskje to eller tre ganger i et helt liv.

Men til Gideon kom den store opplevelsen. Han så en engel sette seg under et eiketre der han tresket hvete. «Herrens engel viste seg da for ham og sa: Herren er med deg, du djerve kriger. Gideon svarte: Hør på meg, herre! Er Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt?» Bakgrunnen for disse ordene var at Israels fiender fullstendig holdt på å ødelegge folket. Og nå hadde Gud selv utvalgt Gideon til leder for å slå fienden tilbake. «Gå av sted så sterk som du er,» sa engelen til ham. Og da Gideon protesterte og pekte på at hans ætt var den aller ringeste, fikk han dette løftet fra Herren gjennom engelen: «Jeg vil være med deg.» Og har Gud talt til deg, vil han også holde sitt ord, selv om tingene kan skje på en annen måte enn du har tenkt deg.
                    Stock Photo: Faith and Religion

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar