søndag 8. januar 2012

Det var Jesus 
Ukjent forfatter
Jeg ønsker å vinne rettferdighetsskrud
med adgang til Himlen og yndest hos Gud.
Jeg kjempet og strevet, men kom ingen vei.
Da hørte jeg: - Overgi dette til meg.
Det var Jesus. Han renset min sjel i sitt blod.
Rettferdig og verdig for Himlen jeg stod.
Det var Jesus med hele sin lydighets prakt.
Han selv ble min rettferd, min pryd og min drakt

Jeg ønsket å bære for Himmelen frukt,
så Ånden fikk råde og kjødet fikk tukt
Men torner og tistler skjøt opp på min vei.
Da hørte jeg: - Overgi dette til meg.
Det var Jesus, det vintre med Himmelens saft,
Med kjærlighetsliv og oppstandelseskraft.
Det var Jesus med ordene: - Bli du i meg,
så bærer jeg frukter for Himlen i deg.

Jeg ønsket å kjempe og stride i bønn,
og vinne den trofaste seier i lønn,
men søvnen meg fanget, det lykkedes ei.
Da hørte jeg: - Overgi dette til meg.
Det var Jesus, han sa:
Jeg har gitt deg min Ånd,
la verket få være i Talsmannens hånd.
Det var Jesus med løftet: - Han minne deg vil
Og slik ble de seirende bønnene til.

Jeg hermed er avsatt fra hele mitt verk
Jeg skulle alene i Jesus bli sterk
Det kalles i Skriften, å leve i tro,
og skaper i hjertet vidunderlig ro.
Det er Jesus som virker til Guds velbehag,
å ville og virke hver eneste dag.
Det er Jesus ved sannhetens nåde og Ånd.
Hvor herlig å være et verk av Hans hånd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar