onsdag 18. januar 2012

ET UNDER PÅ GOLGATA HENDTE
Et under på Golgata hendte,
en synder ble født på ny.
Min sjel seg til Herren omvendte,
hos Ham fikk jeg hvile og ly.
KOR:
"Jeg lever hver dag i hans nåde,
og vandrer med Ham i tro.
Jeg ønsker Han alltid må råde.
Da vet jeg mitt hjerte har ro."
Om all verdens rikdom meg lokker,
og stråler i all sin prakt,
fra frelsen den aldri meg rokker,
der står jeg i fineste drakt.

Snart hjemlandets klokker skal ringe,
til bryllup med Frelseren.
I seier han skaren vil bringe
til herlighet i himmelen.

13. april 1977
Aage Samuelsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar