onsdag 18. januar 2012

I Hyrdens fotspor

Når alt låser seg og vi ikke synes vi kommer av flekken, venter han der sammen med oss. Sånn er den gode hyrden Jesus Kristus, han som ikke er bundet av tid og sted, men finnes der som et evig nærvær i våre liv, Bjørg Kjersti Hanssen Myren
Den burmesiske fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi har alltid gjort et sterkt inntrykk på meg. Hennes mot og utholdenhet imponerer, men også personligheten og den utstråling hun har, fascinerer. Vi er kanskje ikke så opptatt av det å ha forbilder til daglig, men alle har vi noen – bevisst eller ubevisst, tror jeg. Det kan bety mye å ha et godt forbilde. Vi trenger gode veivisere.
Veiviser – det er også en beskrivelse som passer inn når vi denne uka i forskjellige bibeltekster møter bildet av Jesus som hyrde. I 1. Peters brev står det at han etterlot oss et eksempel for at vi skulle vandre i hans spor.
Evangeliene gir oss gjennom sine fortellinger om Jesu liv et inntrykk av de spor Jesus må ha satt i si samtid. Gjennom 2000 år har hans etterfølgere prøvd å vandre i dem – deres spor er ikke alltid like tydelige, eller gode. Det finnes så mange som kom på avveier, som gikk seg bort. Slik vi også kan kjenne oss på villspor når den sannheten, rettferdigheten og kjærligheten som prega forbildet vårt synes så uendelig langt borte fra oss og alle våre veier.
For noen har det ført til at de avskriver heile kristentroen. Men det behøver det ikke å gjøre. Det er ikke forbildet det er noe i veien med. Det er oss. Det er nettopp derfor vi trenger den gode hyrden.
Han er veiviseren som forener alle de beste egenskaper et menneske kan ha – vi kan aldri leve opp til de ideal han viste oss, og likevel er han oss nærmere enn noe annet forbilde. Han han gav livet sitt for at også vi som svikter skal ha en sjanse.
Han er hyrden som går framfor oss. Når vi snur oss er han bak oss. Når vi snubler er han der ved sida av oss. Når alt låser seg og vi ikke synes vi kommer av flekken, venter han der sammen med oss. Sånn er den gode hyrden Jesus Kristus, han som ikke er bundet av tid og sted, men finnes der som et evig nærvær i våre liv. 1. Peters brev uttrykker det så vakkert og sterkt at han er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler."
Ingen kan måle seg med han. Men av og til kan vi gjenkjenne trekk av den gode hyrden i andre mennesker, også i en burmesisk frihetskjemper. Også sånne forbilder kan inspirere oss til å følge i den store hyrden sine fotspor i kampen for sannhet og rettferdighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar