søndag 30. januar 2011

De som lider for Kristi skyld

Det finnes folk som lider fysisk overlast fordi de er kristne også her i landet. Barn og unge har blitt mobbet, slått og sparket fordi de førte en klar kristen bekjennelse og sa at Jesus er den eneste som kan frelse. Dette blir kalt intoleranse og ikke tålt i vår religiøst pluralistiske tid.
Men vanligvis tenker vi på kristne i fjerne land når det gjelder slike lidelser. Tortur mot kristustroende er vanlig i kristendomsfiendtlige deler av verden. I Skriften kalles dette «Kristi lidelser». Grunnen er at Kristus er så forent med de som blir mobbet, slått og forfulgt, at han lider i deres kropper og sjeler.
Vi har også fått høre noe som har forundret mange av oss veldig. Disse våre brødre og søstre i Kristus har opplevd denne foreningen med Kristus under sine smerter så sterk at de til og med har kunnet glede seg over å lide med Herren. For slik står det skrevet: «Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere kan juble av glede når han åpenbarer seg i herlighet.» Og Paulus som skriver dette, taler ikke teoretisk. Han formaner ut fra personlig erfaring.
La oss be for de som lider. Organisasjoner som arbeider for de forfulgte og legger trykk på myndigheter, bør få vår helhjertede støtte og våre pengegaver. Vi må ikke tåle den lidelsen som rammer våre brødre og søstre, dersom vi på noen måte kan delta i arbeidet for å befri dem.
La oss alle samle oss i bønn for dem.
1.Peter 4 vers 12-13-14

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar