søndag 15. mai 2011

Guds sol og Guds lov

        HIMMELEN FORKYNNER GUDS HERLIGHET


           
HVELVINGEN FORTELLER OM HANS HENDERS VERK
Den ene dag bærer bud til den andre,
        en natt gir sin kunnskap til den neste.
   
   Det er ikke tale, det lyder ingen ord
        og ingen røst som kan høres.
   
   Men budskapet går over hele jorden,
        vitnesbyrdet når til verdens ende.
        Der har han reist et telt for solen.
   
   Den går som en brudgom ut av sitt kammer,
        glad som en helt tar den fatt på sitt løp.
   
   Fra den ene himmelrand går den ut
        og gjør sin rundgang til den andre;
        ingen ting er skjult for dens glød.
        *
   
   Herrens lov er fullkommen,
        den gir sjelen nye krefter.
        Herrens lovbud er pålitelig,
        det gir den uerfarne visdom.
   
   Herrens påbud er rette,
        de gir glede i hjertet.
        Herrens bud er rent,
        det får øynene til å stråle.
   
  Frykten for Herren er ren,
        den varer til evig tid.
        Herrens dommer er sanne,
        rettferdige er de alle.
   
  De er dyrebarere enn gull,
        enn fint gull i mengde,
        og søtere enn honning
        som drypper fra vokskakene.
   
  Ja, din tjener tar imot
        den rettledning budene gir;
        å holde dem gir stor lønn.
   
  Men hvem kan merke sine feiltrinn?
        Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om.
   
  Ja, vern din tjener mot skammelige synder,
        så de ikke får makt over meg.
        Da kan jeg være hel i min ferd,
        frikjent for store overtredelser.
   
  Ta vel imot de ord jeg taler,
        la mitt hjertes tanker komme fram for deg,
        Herre, min klippe og min gjenløser!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar