mandag 16. januar 2012

Dagens ord

Rom 6,1-8 
1 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?
2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?
3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?
4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden.
Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet,
skal også vi vandre i et nytt liv.
5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans,
skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.
6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham,
for at den kroppen som er underlagt synden,
skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.
7 For den som er død, er befridd fra synden.
8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar