tirsdag 10. januar 2012

HERREN VÆRE LOVET!
AV DAVID WILKERSON
Jeg har nettopp lest ferdig salme 68. Vers 4 lyder: "Men de rettferdige gleder seg, de jubler for Guds åsyn og fryder seg med glede."
Fryde seg med glede? Når man er arbeidsledig? Når det er vanskeligheter og prøvelser på alle sider? Når man går gjennom ild og kaskader av vanskeligheter? Ja! Vi skal ikke bare være glad, men vi skal fryde oss i glede. Fordi de som virkelig setter hele sin tillit til Herren vil være i stand til å fryde seg selv i de vanskeligste tider.
Jeg ber daglig over alle bønnebegjær som blir sendt til vårt kontor. Jeg ber for enker, de farløse, de eldre, de fattige og arbeidsledige. Jeg holder frem for min Herre de løfter han gir i Salme 68.
"Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige borg." (vers 6).
"Gud gir de enslige hus, han fører fanger ut til lykke." (vers 7).
Jeg påkaller daglig hærskarenes Herre om at han må møte behovene og høre bønnene til alle som ber om vår bønnestøtte. For meg er dette et hellig ansvar, og jeg gjør det trofast hver eneste dag. Gud hører vårt rop.
Jeg har lagt ved informasjon om hvordan du kan hjelpe oss ved å få innpass på din lokale videregående skole. Dette er en spesiell tjeneste min sønn Greg er involvert i. Les informasjonen og be om å bli Guds redskap for å nå studentene i ditt område.
Vi er mest interessert i å høre fra rektorer eller pastorer som kan arrangere en samling hvor vi kan vise en film. Filmen "Knus støpeformen" (Shatter the Mold), er veldig virkningsfull og gripende.
Våre videregående skoler er i oppløsning over hele landet. Noen må nå dem. Vær så snill, les materialet, og dersom du har en kontakt på din lokale skole, skriv eller ring oss slik det er beskrevet i materialet. (Dette materialet er kun vedlagt hos dem som får nyhetsbrevet pr. post i U.S.A. Overs. anm.)
Mange takk til alle som sender oss støtte for våre mange virksomheter for de trengende og fattige. Gud elske, velsigne og bevare deg.

3 kommentarer: