tirsdag 28. februar 2012


MESSEN ER SLUTT
En salme til Nordbergs kirkes jubileum
1 Messen er slutt. Kom, la oss stige
ut med en jublende sang,
sangen om håp, sangen om Jesus,
den som har englenes klang.
Veien til Gud, pilegrimsveien,
veien som bringer oss hjem,
den fører ut, ut til de andre,
og til vårt oppdrag for dem.
2 Hellige stund, hellige handling,
hellig Guds Ord og Guds navn!
Jesus var nær, døren stod åpen
inn til den evige favn.
Hellig den stund da vi fikk smake
nåden i nattverdens brød.
Hellig den vei som vi skal vandre
ut til en verden i nød.
3 Verden er Guds! Kom, la oss verne
livets mangfoldige prakt,
komme med håp, trøste og lindre
slik som vår Mester har sagt.
Hvem bærer ut frihetens budskap,
dersom det ikke et vi?
Hør, alle folk, Kristus er Herre,
han setter mennesker fri!
4 Kom, la oss gå, tjene vår neste,
åpne vårt hjerte og favn.
Immanuel, inngang og utgang
skjer i ditt hellige navn!
Her i Guds hus favnes vi alle
av en barmhjertighet stor.
Når vi går ut, bærer vi med oss
hjerter som elsker og tror.
Tekst: Eyvind Skeie, 2012
Melodi: Ole Johannes Kosberg, 2012

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar