onsdag 7. mars 2012

Historien om en gjemt Bibel

Antakelig er det ingen andre steder i verden det er så mange Bibler som ligger skjult og nedgravd i jorda som i Nord-Korea.

Den kristne flyktningen Lee Joo-Chan husket hvordan foreldrene hans gikk ut for å hente Bibelen sin. "Hver kveld gikk de ut i hagen og gravde opp en krukke. De tok ut en svart bok og leste i den. Ikke så høyt, de hvisket. De sa at vi aldri måtte fortelle noe om boken til andre mennesker. Jeg visste at de ikke lurte oss, og at vi alle ville bli drept hvis andre mennesker fant ut om denne forbudte boken. Noen ganger ville min mor si at Gud lever og at vi må adlyde ham. Men hun nevnte aldri Jesus. Hun kunne ikke. Det ville ha vært for farlig."

For ikke så lenge siden mottok Åpne Dører en 80 år gammel Bibel for hjelpen vi hadde gitt til en nordkoreansk kristen familie. Den var trykket i Seoul i 1930 og hadde så blitt gitt videre fra en generasjon til neste. Etter at Kim Il-Sung kom til makten i 1945 måtte Bibelen skjules. Ved et øyeblikk i tiden ble familien tatt av ukjent grunn og sendt til en arbeidsleir. De tilbrakte flere år under forferdelige forhold, mens Bibelen ble liggende i skjul. Etter at familien endelig ble løslatt, var Åpne Dører i stand til å hjelpe dem til å komme seg på fote igjen gjennom våre kontakter. "De var så takknemlige at de ga oss Bibelen sin," sier broder Simon, Åpne Dørers hovedkontakt for de forfulgte kristne i Nord-Korea. "Selvsagt forsikret vi oss om at de fikk en ny Bibel."

En dag vil Biblene, salmebøkene og annet kristent materiell som Åpne Dører har mottatt de senere år, bli brakt tilbake til Nord-Korea. Simon sier: "Da kan vi vise det nordkoreanske folk den endeløse og uforgjengelige kraften i Guds Ord."


   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar