lørdag 14. mai 2011

Herren vender gråt til glede


LUKAS 6 VERS 20 TIL 26. 
20 Da løftet Jesus blikket, så på disiplene sine og sa:
          «Salige er dere fattige,
          Guds rike er deres.
          
    21 Salige er dere som nå sulter,
          dere skal mettes.
          Salige er dere som nå gråter,
          dere skal le.
          
    22 Salige er dere når folk hater dere,
          når de utstøter dere og håner dere
          og skyr navnet deres som noe ondt –
          for Menneskesønnens skyld!
          
    23 Gled dere på den dagen og hopp av fryd,
          stor er den lønn dere har i himmelen.
          Slik gjorde også fedrene med profetene.

SALME 126

 En sang ved festreisene.
        Da Herren vendte Sions lagnad,
        var det for oss som en drøm.
   
  2 Da fyltes vår munn med latter,
        vår tunge med jubelrop.
        Da sa de blant folkene: «Store ting
        har Herren gjort mot disse.»
   
  3 Ja, store ting har Herren gjort
        mot oss, og vi ble glade.
   
  4 Vend vår lagnad, Herre,
        som bekkene i Negev!
   
  5 De som sår med tårer,
        skal høste med jubelrop.
   
  6 Gråtende går de og sår sitt korn,
        med jubel skal de komme og bære sine kornband.


                   KLAGESANGEN 3 VERS 41

                 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar