fredag 23. november 2012

Det sanne, sunne, og sindige


Av Edin Løvås

Forsøk å leve deg inn i det øyeblikket da den unge mannen Timoteus bretter ut pergamentrullen med det andre brevet fra apostelen Paulus. Kanskje du kan se ham for deg på et lite takkammers. Han er alene og sitter ved sitt bord og leser. Det er som om han suger hvert eneste ord inn i sentrum av sin personlighet. Og det er sterke saker det er tale om. Der er intense og alvorlige formaninger og fine oppmuntringer. Hør bare dette som et eksempel, og les det gjerne som om du var tilstede hos Timoteus og leste det sammen med ham:
«For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike: Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst! Gi ikke opp når du lærer dem! For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. De skal vende seg fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt det du gjør.»
Kan du se hvordan Timoteus faller på kne ved sin stol etter at han hadde lest dette? Kan du høre hans rop til Gud om mot og kraft til å etterleve disse formaningene? For slik må det ha vært. Men forsøk også å leve deg inn i den gleden som fyller den unge mannen, da han kjenner den varme og omsorg som har formet dette brevet, og som til og med strømmer ham i møte fra disse alvorlige ordene: «Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist, fullfør din tjeneste.»
Det er et enormt behov for trygge, sunne, erfarne veiledere i den kristne kirken også i dag. Det ser ut som om trenden peker mot det sanne, sunne og sindige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar