onsdag 2. februar 2011

Hverdagens Gud.

Sal 37,5
Fredrik Botten het en klokker og fjellbonde som bodde i Ottadalen. Hele mannen var som en illustrasjon til noen ord i Salmenes bok: «Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.» For Fredriks Gud var hverdagens Herre.
En gang hadde han vært ute på tømmerhogst hele dagen. Det var tungt arbeid, og da kvelden kom, ba han derfor til Gud om at han måtte få skyss med en bil som også kunne ta med sykkelen. Før han hadde bedt ferdig, kom det en lastebil, men den for forbi uten å stanse. Han satte seg på sykkelen, og da han kom rundt første svingen sto lastebilen der. Sjåføren var en kjenning som skulle kjøre forbi Fredriks gård. På spørsmålet om det var mulig å få skyss og om sykkelen kunne få plass, var svaret at det var greit, men bilen var stoppet helt uforklarlig. «Jeg tror du kan sette deg inn,» sa Fredrik. Og så fort sjåføren vred på nøkkelen, startet bilen uten tegn til at noe var galt.
En uvanlig kald vinter frøs kilden hvor familien hentet vann. For en periode fikk de vann av en nabo noen kilometer unna. Til slutt var det ikke nok til begge. De kunne ikke få det de trengte til mennesker og dyr. Da samlet Fredrik den store familien til bønn på kjøkkenet, som også var samlingsstuen. De ba inderlig om hjelp, for de kunne ikke hugge seg gjennom isen. Den var alt for tykk. Men en dag kom den minste jenta springende og fortalte at det hadde vært en eksplosjon ved kilden, så vannet fosset fram.
Fredrik fortalte mange slike opplevelser. Var det bare tilfeldigheter? Neppe. Forklaringen er nok heller at denne mannen levde nær hverdagens Herre og hadde en levende tro på ham. Når kristne mennesker lever et slikt liv, får Gud særlige muligheter til å gripe inn. Hvorfor skulle Skriften ellers gang på gang oppfordre oss til å be og stole på vår himmelske Far?

1 kommentar:

  1. Så underbart trosstärkande!!! Vi behöver höra mycket,av sådana vittnesbörd,det stärker verkligen tron!!!Herrens välsignelse!!!

    SvarSlett